Національні контактні пункти

Головна Офіс Горизонт Європа в Україні Національні контактні пункти

Національні контактні пункти – National Contact Points  (далі – НКП) – це основна структура, яка забезпечує керівництво, консультування щодо практичних  аспектів участі та підтримку для учасників, потенційних учасників та всіх зацікавлених сторін Програми «Горизонт Європа». Мережа НКП функціонує у всіх країнах-учасницях Програми «Горизонт Європа», у більшості країн – асоційованих членів програми та не асоційованих країн (так званих третіх країн), що не є безпосередніми партнерами програми.

Мережа НКП створюється та фінансується безпосередньо країнами-учасницями та асоційованими членами Програми «Горизонт Європа», а її основна мета полягає в можливості надання найбільш повної та достовірної інформації, яка стосується безпосередньо Програми, національного мовою у форматі персоналізованої підтримки. Структура системи НКП може значним чином відрізнятись від країни до країни, та може бути як повністю централізованою (всі НКП працюють в одній організації) так і децентралізованою (НКП представляють різні організації, до прикладу: міністерства, університети, науково-дослідні установи, спеціальні агенції чи консалтингові організації) та можуть розташовуватися в різних регіонах країни.

Загалом мережа НКП у всіх країнах має бути створена та функціонувати з дотриманням Керівних принципів НКП, погоджених всіма країнами-учасницями. Можна виділити такі основні завдання НКП:

  1. Супровід щодо вибору відповідного конкурсу та тематики Програми «Горизонт Європа».
  2. Консультування щодо адміністративних процедур та питань, які стосуються договірних відносин.
  3. Навчання та підтримка в процесі підготовки проєктних пропозицій.
  4. Поширення документації (форм, керівництв, навчальних посібників тощо).
  5. Допомога в пошуку партнерів.

Оскільки мережа НКП є національною структурою, то тип та об’єм послуг, що надаються часто можуть відрізнятись від країни до країни.

Мережа НКП в Україні наразі не працює. Інформацію буде оновлено після затвердження переліку НКП Програми «Горизонт Європа».

Мінімальні стандарти та керівні принципи для налагодження системи Національних контактних пунктів у рамках Програми «Горизонт Європа» (PDF, 15 стор.)