Горизонт Європа для бізнесу

Головна Участь Горизонт Європа для бізнесу

Програма «Горизонт Європа» (далі – Програма) заохочує інновації в бізнес у межах всіх напрямів. Напрям І фінансує докторські та постдокторські навчальні програми та наукову мобільність у рамках Дій Марії Склодовської-Кюрі. Тематичні кластери Напряму ІІ надають підтримку для бізнесу у формі грантів (від 60 до 100% залежно від конкурсу). З бюджетом 13,6 млрд євро, Напрям ІІІ  спрямований на розвиток стартапів та МСП у сфері технологій «deeptech» та проривних інновацій. Хоча Програма «Горизонт Європа» орієнтована на фінансування спільних багатосторонніх проєктів, індивідуальні проєкти також отримують супровід та підтримку (Європейська інноваційна рада, Європейський інститут інновацій та технологій та інші).

БАГАТОСТОРОННІ ПРОЄКТИ

Переважна більшість конкурсів передбачає формування консорціумів за участі мінімум 3 партнерських організацій із 3 різних країн-членів ЄС або асоційованих країн. Як мінімум одна з них повинна бути членом ЄС.

Разом із тим, участь у програмі «Eurostars» вимагає 2 партнерів (індивідуальні проєкти).

Переваги участі бізнесу у Програмі «Горизонт Європа»:

 • розвиток інноваційних спроможностей та отримання вигоди від трансферу нових знань та навичок від експертів з інших країн;
 • диверсифікація фінансових ризиків, оскільки кожен бізнес-партнер реалізує проєкт на засадах співфінансування з державними органами та/або Європейською Комісією;
 • обмеження технічних та технологічних ризиків, оскільки кожен партнер відповідає за свою частину проєкту;
 • посилення конкурентоздатності через доступ до інноваційних ринків;
 • спільні результати проєктів;
 • посилення стратегії та вихід на міжнародні ринки.

Тематичні конкурси

Усі конкурси згруповані у тематичні дорожні карти – робочі програми на період до 2 років із детальним описом бюджетів, критеріїв участі та інших умов. Більше інформації доступно на сайті Європейської Комісії.

Публічно-приватне партнерство

Метою цього типу конкурсів є стимулювання співпраці та мобілізації дослідницької та інноваційної спільноти галузевих секторів на європейському рівні. Європейська Комісія та представники бізнесу часто співфінансують проєкти в однакових розмірах, тому бізнес безпосередньо бере участь у написанні та редакції змісту конкурсів, які потім включають до робочих програм.

Такі інструменти доповнюють класичні конкурси Програми.

Європейська інноваційна рада (англ. EIC) допомагає ідентифікувати, розвивати та масштабувати проривні технології і компанії, що є ключовим у досягненні цілей Європейської політики зеленого та цифрового переходу та забезпечує відкриту стратегічну автономію в критичних технологіях.

Два інструменти відкриті для багатосторонніх проєктів:

 • провідник (англ. EIC Pathfinder) – рівень технологічної готовності (англ. TRL) від 1 до 4: підтримка передових проривних технологій та фундаментальних досліджень для розвитку наукової основи проривних інновацій;
 • перехід (англ. EIC Transition) – рівень технологічної готовності від 4 до 5: підтримка інноваційних проєктів на стадії визрівання та виводу на ринок.

Європейські інноваційні екосистеми (англ. EIE) націлені на створення більш взаємопов’язаних та ефективних інноваційних екосистем для масштабування бізнесу, стимулювання інновацій та розвитку співробітництва між національними, регіональними та місцевими інноваторами.

Два ключові інструменти підтримки – CONNECT та INNOVSMES.

CONNECT орієнтований на розвиток взаємопов’язаних, інклюзивних екосистем у ЄС на основі сильних сторін діючих національних, регіональних та місцевих екосистем, а також залучення всіх інноваторів та територій до посилення мережі, забезпечення сталого зростання бізнесу та досягнення колективних суспільних цілей зеленого, цифрового та соціального переходу.

Інструмент INNOVSMES підтримує проєкти Європейського партнерства інноваційних МСП, які допомагають інноваційним підприємствам підвищити їхні дослідницькі та інноваційні спроможності, успішно інтегруватися у глобальні ланцюги створення вартості та вийти на нові ринки.

Європейський інститут інновацій та технологій (далі – ЄIT) посилює інноваційну спроможність Європи шляхом підтримки підприємницьких талантів та нових ідей. ЄІТ підтримує бізнес, освітні заклади та наукові установи у їх спільних діях із формування сприятливого клімату для інновацій та підприємництва в Європі.

Модель інноваційного трикутника ЄІТ має на меті розвиток динамічних та багатосторонніх партнерств, відомих як Спільноти знань та інновацій (KICs). Спільноти знань та інновацій є загальноєвропейськими мережами, направлених на вирішення конкретного суспільного виклику.

Наразі існує дев’ять таких спільнот:  ЄІТ Цифровізація, ЄІТ Клімат, ЄІТ Інноваційна енергія, ЄІТ Сировина, ЄІТ Продовольство, ЄІТ Виробництво, ЄІТ Міська мобільність, ЄІТ Культурні та креативні індустрії та ЄІТ Здоров’я.

Кожна спільнота надає підтримку та фінансування багатостороннім проєктам.

Абревіатура «TRL» означає рівень технологічної готовності. Ця шкала застосовується у проєктних пропозиціях для оцінки зрілості рівня технологій. Шкала складається з 9 рівнів зрілості (від 1 – базового до 9 – сильного). Чим вище рівень, тим ближче технологія до виходу на ринок.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Провідник (англ. EIC Pathfinder) – підтримка сміливих ідей для радикально нових технологій. Надає фінансування для окремих команд та малих консорціумів (два партнери).
Гранти можуть бути від 3 до 4 млн € на ранній стадії розвитку майбутніх технологій.

Перехід (англ. EIC Transition) фінансує інновації для становлення, перевірки технології в лабораторії та відповідному середовищі, а також розвитку бізнес-стратегії та бізнес-моделі для майбутньої комерціалізації інновації.
Проєкти за цим інструментом повинні продемонструвати розвиток технологій та бізнесу, включаючи отримання відгуків від перших клієнтів або користувачів.
Обсяг грантів до 2,5 млн € для перевірки та підвищення готовності технології.

Акселератор (англю EIC Accelerator) надає підтримку для стартапів, малого та середнього бізнесу, які:

 • мають інноваційний продукт, послугу або бізнесову модель, що може створити нові ринки або зруйнувати існуючі ринки;
 • мають амбіції та прагнення для масштабування;
 • шукають значне фінансування, але ризики занадто великі, щоб інвестували винятково приватні інвестори.

Кілька грантових схем від 2,5 до 15 млн €.

Програми ЄІТ «Інновації» або «Створення бізнесу» надають фінансування стартапам та МСП у різних сферах діяльності Спільнот знань та інновацій (здоров’я, цифровізація, продовольство, клімат тощо).