Партнерства

Головна Партнерства

Що потрібно знати про партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»

Європейські партнерства об’єднують Європейську комісію, приватних та/або державних партнерів для вирішення окремих викликів із переліку найбільш нагальних проблем Європи за допомогою узгоджених дослідницьких та інноваційних ініціатив. Вони є ключовим інструментом впровадження Програми «Горизонт Європа» та роблять значний внесок у досягнення політичних пріоритетів ЄС.

Об’єднуючи приватних та державних партнерів, Європейські партнерства допомагають уникнути дублювання інвестицій та сприяють зменшенню фрагментації дослідницького та інноваційного ландшафту в ЄС.

Дізнайтеся більше про Європейські партнерства:
European Partnerships in Horizon Europe infographics

Види партнерств

Метою Європейських партнерств, створених у співпраці ЄС та асоційованих країн із приватним сектором, фондами та іншими зацікавленими сторонами, є вирішення глобальних проблем та модернізація промисловості.

Партнерства створюються в порядку оголошення окремих конкурсів чи ініціатив у рамках Програми «Горизонт Європа», якими визначаються також умови та принципи для створення Європейського партнерства. Загалом розрізняють три основні види партнерств.

Спільно програмоване Європейське партнерство

Це тип партнерства між комісією та переважно приватними (а іноді й державними) партнерами.

Основою для співпраці в рамках цих партнерств є Меморандум про взаєморозуміння. Саме цей документ визначає цілі партнерства, зобов’язання обох сторін та структуру управління.

14 червня 2021 року комісія прийняла Рішення комісії C(2021)4113 про затвердження та підписання Меморандумів про взаєморозуміння щодо 11 спільно програмованих партнерств.

Ці партнерства отримали понад 8 млрд євро в рамках  Програми «Горизонт Європа» на період з 2021 по 2030 рік, що дозволить їм зробити свій внесок в останні конкурси Програми та завершити свою остаточну діяльність після цього.

Це рішення дозволяє Єврокомісії співпрацювати з промисловістю для збільшення інвестицій у дослідження та інновації, а також для подолання основних проблем клімату та сталого розвитку, щоб зробити Європу першою кліматично нейтральною економікою та виконати цілі Європейського зеленого курсу.

Партнерства мають також сприяти досягненню цифрових амбіцій ЄС на наступне десятиліття – Цифрове десятиліття Європи –  відповідно до цілей «подвійного» зеленого та цифрового переходу.

Реалізація партнерських відносин

Імплементація завдань партнерств відбувається насамперед через робочі програми Рамкової програми «Горизонт Європа» та їхні оголошені конкурси. Кожне партнерство надає комісії інформацію щодо відповідних тем конкурсів, які мають бути включені до робочих програм. Гранти, отримані в результаті цих конкурсів, повністю фінансуються Програмою «Горизонт Європа».

Приватні партнери також розробляють додаткові заходи, які не фінансуються через Програму «Горизонт Європа», але є включені до програм Стратегічних досліджень та інновацій партнерств.

Ці додаткові заходи, як правило, зосереджені на таких питаннях, як розгортання на ринку, розвиток навичок або регуляторні аспекти.

Спільно  фінансовані Європейські партнерства      

Партнерства цього типу створюються за участю країн ЄС, а спонсори досліджень та інші державні органи лежать в основі консорціуму.

Інституціоналізоване європейське партнерство

Це партнерства у сфері досліджень та інновацій між Союзом, країнами-членами ЄС та/або промисловістю.

Ці партнерства вимагають законодавчих пропозицій від комісії та ґрунтуються на регламенті Ради (стаття 187) або рішенні Європейського Парламенту та Ради (стаття 185). Такі партнерства реалізуються спеціальними структурами, створеними для цієї мети.

Інституціоналізовані партнерства впроваджуватимуться лише тоді, коли інші частини Програми «Горизонт Європа», включаючи інші види партнерства, не досягнуть бажаних цілей або очікуваних результатів.

Спільноти знань та інновацій EIT (KIC) також є інституціоналізованими партнерствами. EIT KIC спрямовані на вирішення проблеми нестачі кваліфікованих кадрів, і вони вже створені в рамках П     рограми «Горизонт 2020». Ключовими партнерами в с     пільноті КІС є вищі навчальні заклади, науково-дослідні організації, компанії та інші зацікавлені сторони.

Ідентифікація партнерств

Ідентифікація Європейських партнерств є невід’ємною частиною процесу стратегічного планування Програми «Горизонт Європа». Це забезпечить узгодження з пріоритетами Програми.

Відповідно до порядку денного «Кращого регулювання» Єврокомісія провела оцінку впливу, яка допомогла визначити поточні партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа».

Портфель Європейських партнерств за першим Стратегічним планом налічує 49 кандидатів, більшість з яких розпочали свою діяльність.

Що стосується інституціоналізованих партнерств, комісія провела відкриті публічні консультації, що охоплюють усіх кандидатів на інституціоналізовані партнерства на основі статей 185 та 187 у період з вересня до листопада 2019 року. Дослідження з оцінки впливу інституціоналізованих Європейських партнерств у рамках Програми «Горизонт Європа» було опубліковано у 2020 році.

Джерело інформації:
Сайт Європейської комісії