Дослідницька та навчальна програма «Євратом»

Головна Дослідницька та навчальна програма «Євратом»

UAinEuratom — Національний Контактний Пункт (НКП) в Україні для дослідницької та навчальної програми «Євратом» в межах Програми «Горизонт Європа».
Це пункт підтримки та консультацій, який працює для української та європейської спільноти з досліджень, інновацій та освіти з метою об’єднання їх для спільної участі у програмі «Євратом».

Дослідницька та навчальна програма «Євратом» (2021-2025) – це додаткова програма фінансування до Програми «Горизонт Європа», яка охоплює ядерні дослідження та інновації.

Вона використовує ті ж інструменти та правила участі, що й «Горизонт Європа». На реалізацію нової програми на період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року передбачено 1.38 млрд євро.

Програма має прямі та непрямі дії. Прямі дії проводяться Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії. Непрямі дії – це науково-дослідницька діяльність, що проводиться консорціумами, які складаються з декількох партнерів.

Розподіл бюджету виглядає так:

  • 583 млн євро на непрямі дії в галузі досліджень і розробок, пов’язаних з термоядерним синтезом;
  • 266 млн євро на непрямі дії в галузі поділу ядра, безпеки та радіаційного захисту;
  • 532 млн. євро на прямі дії Об’єднаного дослідницького центру.

Відповідно до Договору про Євратом програма триватиме 5 років, з 2021 до 2025 року, і буде продовжена у 2025 році на 2 роки, щоб бути узгодженою з довгостроковим бюджетом ЄС на 2021-2027 рр.

Факт-лист: Програма досліджень та навчання «Євратом» 2021-2025

Цілі

Програма «Євратом» має такі конкретні цілі:

  • покращення та підтримка ядерної безпеки, захищеності, надійності, радіаційного захисту, безпечного зняття з експлуатації та поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами, включаючи безпечне та надійне використання ядерної енергії та неенергетичні застосування іонізуючого випромінювання;
  • підтримка та розвиток експертних знань та компетентності спільноти у ядерній сфері;
  • сприяння розвитку термоядерної енергетики як потенційного джерела електричної енергії у майбутньому та участь у реалізації Європейської дорожньої карти з термоядерного синтезу;
  • підтримка політики ЄС та його членів щодо постійного вдосконалення ядерної безпеки, захищеності та надійності.

Програма розширить дослідження неенергетичних застосувань іонізуючого випромінювання та покращить освіту, підготовку кадрів та доступ до дослідницької інфраструктури.

Програма «Євратом» робить сильний акцент на розвитку ядерних навичок і компетенцій. Це дозволить Європі зберегти світове лідерство у сфері ядерної безпеки та поводження з відходами і досягти найвищого рівня захисту від радіації.

Вона підтримуватиме мобільність дослідників у ядерній галузі в рамках «Дій Марії Склодовської-Кюрі» (MSCA) Програми «Горизонт Європа».

Дослідження і розробки у сфері ядерного синтезу

Для досліджень термоядерного синтезу програма передбачає суттєву реорганізацію, яка сприятиме переходу від суто академічних досліджень до наукових питань проєктування, будівництва та експлуатації майбутніх об’єктів, таких як токамак ITER.

Зокрема, слід перевірити сценарії роботи ITER, щоб переконатися, що вони надійні і мають необхідну продуктивність.

Це потребуватиме широкої експериментальної програми на існуючих термоядерних пристроях, особливо тих, що найбільше стосуються ITER, доповненої широкою програмою аналізу і моделювання. Для досягнення мети завершення концептуального демонстраційного проєкту і початку переходу до фази інженерного проєктування необхідно поступово змістити акцент з фізики на технологію.

У міру того, як зусилля в галузі термоядерного синтезу переходять від фундаментальних наук до прикладних та технічних, можливості для побічних застосувань і технологій зростають, що також матиме значний додатковий вплив до кінця Програми «Євратом» на 2021-2025 роки.

Ядерний поділ, безпека та радіаційний захист

Програма «Євратом» є частиною зусиль ЄС, спрямованих на подальший розвиток технологічного лідерства та просування передового досвіду в ядерних дослідженнях та інноваціях, зокрема, забезпечення найвищих стандартів безпеки та надійності, радіаційного захисту, безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами та виведення з експлуатації ядерних об’єктів.

Ядерні дослідження сприяють соціальному добробуту, економічному процвітанню та екологічній стійкості шляхом підвищення ядерної безпеки, надійності та радіаційного захисту.

Дослідження в галузі радіаційного захисту призвели до вдосконалення медичних технологій (наприклад, діагностики та променевої терапії), які приносять користь багатьом громадянам. Ці дослідження ведуть до подальшого розвитку ядерної медицини, а також інших галузей, таких як промисловість, сільське господарство, охорона довкілля та безпека.

Синергія Програми «Євратом»

Програма «Євратом» розширить дослідження неенергетичних застосувань іонізуючого випромінювання, наприклад, налагодить зв’язки з проєктами у сфері охорони здоров’я Програми «Горизонт Європа» та Європейського плану боротьби з раком. Вона також розвиватиме синергію з іншими сферами (наприклад, штучним інтелектом і робототехнікою).

Що стосується синергії між непрямими і прямими діями, Об’єднаний дослідницький центр Комісії буде доповнювати діяльність консорціумів, які отримують гранти Євратому, в тих сферах, де він має необхідні компетенції, досвід і спеціальну інфраструктуру. Об’єднаний дослідницький центр не отримуватиме фінансування від непрямих дій.

Подання заявок на фінансування

Детальну інформацію про фінансування та процедуру подання заявок можна знайти на порталі Європейської комісії «Фінансування та тендери».

Робоча програма

Можливості фінансування описані в робочих програмах, які охоплюють доступні види підтримки.

Завантажити Робочу програму Євратому (2023 – 2025)

Премії

Програма «Євратом» фінансує 2 премії для дослідників:

Відкритий запит на експертів у ядерній галузі

Європейська комісія регулярно шукає експертів у ядерній сфері (безпека та надійність, поводження з відходами, радіаційний захист та термоядерний синтез). Якщо ви є експертом, вас запрошують ознайомитися з текстом постійно відкритого запиту і, якщо ви зацікавлені, зареєструватися як експерта. Якщо ви вже реєструвалися в минулому, бажано зайти до своєї анкети, щоб перевірити правильність даних.

Вебінари

Вебінари для координаторів заявок чи грантів, учасників проєктів та інших зацікавлених сторін.

Усі вебінари відбувались онлайн, і їх записи та презентації доступні для перегляду.