Кластер 1. Здоров’я

Цілями цього кластеру є сприяння підтриманню та захисту здоров’я і благополуччя громадян усіх вікових груп шляхом розроблення інноваційних рішень для профілактики, діагностики, моніторингу та лікування існуючих захворювань.

Також кластер «Здоров’я» зосереджений на зменшенні впливу можливих ризиків для здоров’я і його зміцненні, а також – на заходах, спрямованих на підвищення цільової та економічної ефективності і стійкості системи громадського здоров’я.

Сфери впливу:

  • підтримка здоров’я протягом усього життя;
  • екологічні та соціальні  фактори, що впливають на здоров’я;
  • неінфекційні та рідкісні захворювання;
  • інфекційні захворювання, в тому числі ті, що часто асоційовані із показниками бідності;
  • інструменти, технології та цифрові рішення для сфери здоров’я та піклування, включаючи  персоналізовану медицину;
  • система охорони здоров’я.

Очікувані результати

Можливість зберігати здоров’я у суспільстві, що швидко змінюється. Громадяни усіх вікових груп зберігають та підтримують своє здоров’я та незалежність за умов швидких змін у суспільстві. Це досягається завдяки здоровому способу життя, харчуванню, середовищу, покращеним доказовим політикам в сфері охорони здоров’я та ефективним рішенням для профілактики і боротьби з хворобами.

Можливість жити та працювати у середовищі, що сприяє зміцненню здоров’я. Середовища й умови проживання і праці є сприятливими для підтримки здоров’я завдяки покращенню розуміння екологічних, професійних, соціальних та економічних детермінант здоров’я.

Боротьба із хворобами та зменшення тягаря хвороб. Постачальники медичних послуг мають достатні можливості для ефективної боротьби з хворобами (інфекційні захворювання, включаючи хвороби, пов’язані з бідністю, неінфекційні та рідкісні захворювання). Також вони ефективно зменшують тягар хвороб на пацієнтів завдяки кращому розумінню та лікування захворювань, застосуванню ефективних та інноваційних технологій в сфері охорони здоров’я, демонструють кращу здатність і готовність боротися зі спалахами епідемій і підвищувати безпеку пацієнтів.

Забезпечення доступу до інноваційної, стійкої та високоякісної медичної допомоги. Системи охорони здоров’я забезпечують рівний доступ до інноваційної та високоякісної медичної допомоги завдяки розробленню та впровадженню безпечних, економічно ефективних та орієнтованих на пацієнтів рішень, спрямованих на підвищення рівня здоров’я населення, стійкості систем охорони здоров’я, а також вдосконалення доказових політик в сфері охорони здоров’я.

Розкриття повноти потенціалу нових інструментів, технологій і цифрових рішень для здорового суспільства. Технології в сфері охорони здоров’я, нові інструменти та цифрові рішення ефективно застосовуються завдяки їх інклюзивному, безпечному та етичному розробленню, доставленню, інтеграції та розгортанню в системах охорони здоров’я.

Підтримка інноваційної, сталої та глобально конкурентоспроможної індустрії охорони здоров’я. Індустрія охорони здоров’я ЄС є інноваційною, стійкою та конкурентоспроможною в усьому світі завдяки якомога ефективнішому використанню проривних технологій та інновацій, що робить ЄС та його держави-члени більш стійкими та менш залежними від імпорту критично важливих технологій в сфері охорони здоров’я.

Детальну інформацію про фінансування та подачу заявок в рамках цього кластеру можна знайти на порталі Funding & tenders (europa.eu)