Партнерства за напрямом «Здоров’я»

Головна Партнерства Партнерства за напрямом «Здоров’я»

Деталі щодо Європейських партнерств у рамках Програми «Горизонт Європа». Партнерські пропозиції, контактні дані, реквізити партнерів.

Партнерства в Програмі «Горизонт Європа»

Метою Європейських партнерств між ЄС та асоційованими країнами, приватним сектором, фондами та іншими зацікавленими сторонами є вирішення глобальних проблем та модернізація промисловості.

Початковий список кандидатів на участь у Програмі «Горизонт Європа» наведено у Додатку 7 до Орієнтації до першого Стратегічного плану Програми «Горизонт Європа».

Нижче наведені партнерства за напрямом «Здоров’я».

Деталі партнерств

Європейське партнерство для глобального здоров’я (EDCTP 3)
Партнерство спрямоване на впровадження нових рішень, що зменшують тягар інфекційних захворювань країн Субсахарської Африки, а також на зміцнення дослідницького потенціалу для готовності та реагування на повторні інфекційні захворювання в країнах Субсахарської Африки та в усьому світі.

Цілі до 2030 року:

Контакти

На рівні ЄК: RTD-COMBATTING-DISEASES@ec.europa.eu.

Партнери: Асоціація EDCTP, до складу якої входять різні країни Європи та Африки, вебсайт Партнерства.

Спільне підприємство «Інноваційна ініціатива у сфері охорони здоров'я» (IHI JU)
Партнерство має намір:

  • сприяти створенню загальноєвропейської екосистеми досліджень та інновацій у сфері охорони здоров’я, яка сприяє перетворенню наукових знань на реальні інновації;
  • сприяти розробці безпечних, ефективних, орієнтованих на людей та економічно вигідних інновацій, які відповідають стратегічним незадоволеним потребам у сфері охорони здоров’я;
  • стимулювати міжгалузеві інновації в галузі охорони здоров’я посилення конкурентоспроможності європейської галузі охорони здоров’я на глобальному рівні.

Воно охоплюватиме суцільне середовище догляду, від профілактики та діагностики до лікування та управління захворюваннями. IHI є правонаступником Інноваційної медичної ініціативи (IMI), найбільшого у світі державно-приватного співробітництва в галузі наук про життя.

Інноваційна ініціатива в галузі охорони здоров’я

Європейське партнерство з оцінки ризику хімічних речовин (PARC)
PARC – це спільно засноване партнерство Програми «Горизонт Європа» із загальним бюджетом 400 млн євро на 7 років, починаючи з травня 2022 року. Метою партнерства є створення загальноєвропейської науково-дослідної та інноваційної програми, яка підтримує органи ЄС та національні органи та процеси країн ЄС з оцінки та управління хімічними ризиками, новими даними, знаннями, методами та навичками для вирішення поточних, виникаючих та новітніх проблем хімічної безпеки.

Відповідно до амбіцій Зеленого курсу щодо нульового забруднення навколишнього середовища та Хімічної стратегії сталого розвитку партнерство сприятиме переходу до наступного покоління оцінки ризиків для кращого захисту здоров’я людей та навколишнього середовища.

Основна діяльність Європейської спільної програми «Горизонт 2020»  HBM4EU буде здійснюватися в рамках PARC у більш широкому контексті оцінки хімічних ризиків.

Контакти

На рівні ЄК: RTD-E3-CHEMICALS-MATERIALS@ec.europa.eu.

Партнери: Parc@anses.fr.

Європейське партнерство – ERA for Health Research
Охорона здоров’я – це сфера, де з 2003 року кілька пілотних проєктів розробили здорову екосистему державно-громадського партнерства. У ширшому Європейському дослідницькому просторі (ERA) близько 80% усіх національних державних інвестицій у дослідження здійснюються приблизно 15 спонсорами досліджень, включаючи Європейську комісію.

За таких умов часто відбувається непотрібне дублювання процедур, зустрічей і в деяких випадках диверсифікація критеріїв. Це партнерство стане інструментальною платформою для гнучкого спільного програмування дослідницьких програм, при цьому ефективно координуючи більшість цих фінансових організацій, включаючи переважну більшість менших спонсорів досліджень у межах ЄС.

Контакти 

На рівні ЄК: RTD-SANTE-HE-HEALTH-CLUSTER@ec.europa.eu.

Європейське партнерство з трансформації систем охорони здоров'я та догляду (THCS)
Партнерство має на меті сприяти переходу до більш стійких, сталих, інноваційних та високоякісних систем охорони здоров’я та догляду, орієнтованих на людей.

Воно об’єднає критичну масу європейських, національних, регіональних та міжнародних наукових ресурсів для більш ефективного вирішення подібних проблем, з якими стикаються системи охорони здоров’я та догляду в Європі та за її межами.

Партнерство сприятиме обміну інформацією та передовим практикам між країнами, надаватиме надійні рекомендації та інструменти, об’єднуватиме інституційні зацікавлені сторони та залучатиме регіональні екосистеми охорони здоров’я та догляду.

Як наслідок, релевантні для контексту дані відповідатимуть потребам національних/регіональних систем охорони здоров’я та догляду, сприяючи передаванню та впровадженню економічно ефективних технологічних, сервісних, організаційних та політичних інновацій.

Контакти

На рівні ЄК: RTD-HS-PARTNERSHIP@ec.europa.eu.

Партнери (основна контактна особа): Група представників держав-членів та асоційованих країн.

Європейське партнерство з персоналізованої медицини
Партнерство спрямоване на координацію та просування досліджень у галузі персоналізованої медицини всередині ЄС та між країнами і регіонами ЄС.

Основними завданнями будуть:

  • забезпечити більш швидке впровадження результатів досліджень та інновацій у клінічну практику, закріпити позиції Європи в галузі сучасного надання медичної допомоги;
  • сприяти переходу від універсального підходу до врахування індивідуальних відмінностей та кращого використання накопичених даних для управління викликами, пов’ язаними зі здоров’ям, хворобами та схильністю до хвороб;
  • сприяти більш сталим системам охорони здоров’я та незалежності у сфері охорони здоров’я з інтенсивним використанням даних.

Результати втіляться у наданні кращих профілактичних та медичних послуг, покращенні результатів стану здоров’я пацієнтів та громадян, а також підвищенні задоволеності системами охорони здоров’я.

Контакти

На рівні ЄК: RTD-EP-PERSONALISED-MEDICINE@ec.europa.eu.

Європейське партнерство з рідкісних захворювань
Партнерство координуватиме національні, місцеві та європейські науково-дослідні та інноваційні програми, поєднуючи фінансування досліджень та реалізацію заходів із підтримки досліджень, таких як: навчання, інфраструктура доступу до даних, стандартизація даних тощо.

Основна мета партнерства – покращення життя пацієнтів із рідкісними захворюваннями шляхом розробки діагностики та лікування рідкісних захворювань за допомогою мультидисциплінарних дослідницьких та інноваційних програм, включаючи в процеси усі відповідні зацікавлені сторони. Це збільшить вплив та використання результатів досліджень, а також підвищить видимість лідерства ЄС у дослідженнях рідкісних захворювань.

Проєкт плану проєктної пропозиції партнерства (лютий 2022 року, партнерство заплановано на Робочу програму 2023/2024).

Контакти

На рівні ЄК: RTD-RD-PARTNERSHIP@ec.europa.eu.

Партнери (основна контактна особа): Чернетка групи представників держав-членів.

Європейське партнерство «Одне здоров’я»/Резистентності до протимікробних препаратів (АМР/AMR)
Партнерство спрямоване на координацію та узгодження діяльності та фінансування між країнами, а також із комісією. Це також сприятиме національній узгодженості між різними службами та міністерствами, відповідальними за різні аспекти AMР (наприклад, здоров’я людей, сільське господарство, навколишнє середовище, промисловість, фінанси).

Головною метою є сприяння досягненню цілей Європейського плану дій з боротьби з АМР та Глобального плану дій ВООЗ щодо подолання АМР, шляхом зменшення загрози АСКО.

Проєкт плану проєктної пропозиції партнерства (лютий 2022 року, партнерство заплановано на Робочу програму 2023/2024).

Контакти

На рівні ЄК: RTD-COMBATTING-DISEASES@ec.europa.eu.

Європейське партнерство готовності до пандемії

Пандемія COVID-19 виявила необхідність більш скоординованих дій ЄС в межах реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я. Це партнерство спрямоване на покращення спроможності ЄС до прогнозування, запобігання та реагування на нові інфекційні загрози здоров’ю шляхом кращої координації фінансування досліджень та інновацій на національному (та регіональному) рівнях ЄС для досягнення спільно узгоджених цілей та узгодженої стратегічної програми досліджень та інновацій (SRIA). Партнерство сприятиме створенню цілісного Європейського дослідницького простору (ERA), що дозволить державам-членам та Європейській комісії швидко та спільно підтримувати дослідження та інновації у сфері готовності до пандемії.

Проєкт пропозиції про партнерство  (лютий 2022 року, партнерство заплановано на Робочу програму 2023/2024).

Контакти

На рівні ЄК: RTD-COMBATTING-DISEASES@ec.europa.eu.

Джерело інформації:
Сайт Європейської комісії.