Дії Марії Склодовської-Кюрі

Дії Марії Склодовської-Кюрі (далі – Дії) як один із структурних елементів напряму ІІІ «Передова наука» є унікальною ініціативою Європейського Союзу, що покликана сприяти набуттю дослідниками нових професійних компетентностей.

Ключовими завданнями Дій є:

  • надання ґрунтовної підтримки дослідникам у питаннях професійної підготовки, набуття навичок та кар’єрного зростання;
  • фасилітація транснаціональної, міжгалузевої та міждисциплінарної мобільності як інструменту для поглиблення дослідницького досвіду науковців;
  • скерування фінансових ресурсів на підтримку передових докторських та постдокторських програм, а також спільних проєктів, які ґрунтуються на зобов’язаннях досягати високих стандартів якості;
  • удосконалення національних інституційних процесів найму на роботу відповідно до Європейської хартії дослідників та Кодексу поведінки при працевлаштуванні на роботу дослідників.

Основний спектр наявних механізмів підтримки розкрито у відповідній Робочій програмі, реалізації Дій на 2023-2024 роки, з якою можна можна ознайомитися тут.

У контексті реалізації та імплементації Програми «Горизонт Європа», Дії поділяються на такі структурні складники:

Компонент Короткий опис
   
Докторські мережі (ДМ) Запровадження спільних ініціатив для докторів наук через сприяння творчому мисленню, розвитку інноваційного потенціалу та підвищенню здатності кваліфікованих кандидатів до подальшого працевлаштування.
 
Постдокторські стипендії (ПС) Стосується осіб, що мають ступінь доктора філософії (Ph.D.), надання можливості проводити дослідження за кордоном, здобувати нові навички та підвищувати професійний рівень.
 
Обмін фахівцями (ОФ) Фінансування короткострокових міжнародних та міжгалузевих обмінів співробітниками, які задіяні у дослідницькій та інноваційній діяльності в організаціях-учасницях.
 
Співфінансування Підтримка регіональних, національних та міжнародних програм, присвячених навчанню та розвитку наукової кар’єри із залученням механізмів співфінансування.
 
Дії та громадяни Посилення діалогу дослідників із широкою громадськістю через проведення Європейської ночі дослідників – загальноєвропейського заходу, що охоплює країни-члени ЄС та асоційовані країни Програми «Горизонт Європа». Захід покликаний популяризувати видатні дослідницькі проєкти, підвищити обізнаність суспільства про значення і переваги досліджень та інновацій, продемонструвати їх відчутний вплив на повсякденне життя і надихнути молодь на початок наукової кар’єри.

 

Детальні пояснення щодо різних аспектів реалізації проєктів у межах чотирьох компонентів Дій (Докторські мережі (ДМ), Постдокторські стипендії (ПС), Обмін фахівцями (ОФ), Співфінансування) можна знайти у спеціальному Фінансовому путівнику (чинна редакція від 01 грудня 2023 року).

Більш детальна інформація щодо змістовної частини Дій, зокрема, в частині того як ключова програма ЄС з мобільності та підготовки дослідників сприяє ефективному управлінню, наставництву та професійному менторству науковців, доступна на офіційному вебсайті Дій.

Додаткові корисні ресурси:

1) Платформа для пошуку партнерів у програмі Дій (англ. “MSCA matchmaking platform”) слугує майданчиком для комунікації та взаємодії грантоотримувачів, підприємств, менторів, неурядових організацій та академічних інституцій з багатьох країн Європи та за її межами. Крім того, надана додаткова можливість брати участь у дослідницьких мережах, обмінюватись досвідом та брати участь в ініціативах співфінансування.

2) Асоціація випускників Марії Кюрі (англ. “Marie Curie Alumni Association”) є міжнародною неприбутковою організацією, що її засновано Європейською Комісією. Це спільнота, робота якої уґрунтовується на волонтерських засадах. Основними завданнями організації є посилення комунікації та співпраці між учасниками Дій, поширення знань та надання можливостей для кар’єрного росту науковців.

3) MSCAdvocacy – проєкт, що його було розпочато Європейською Комісією у 2022 році, який пропонує низку послуг для представників органів влади, науково-дослідних установ, окремих дослідників, інноваторів та експертів для сприяння міжнародному співробітництву у контексті Дій.