Європейські інноваційні екосистеми

Європейські інноваційні екосистеми (англ. EIE) спрямовані на створення більш пов’язаних, інклюзивних та ефективних інноваційних екосистем та підтримку масштабування компаній.

Інноваційні екосистеми

  • об’єднують людей або організації, метою яких є інновації, та
  • включають зв’язки між ресурсами (такими як кошти, обладнання та приміщення), організаціями (такими як вищі навчальні заклади, дослідницькі та технологічні організації, компанії, венчурні капіталісти та фінансові посередники), інвесторами та політиками.

Дії, що підтримуються Європейськими інноваційними екосистемами, доповнюють заходи, які проводяться ЄІС та Європейським інститутом інновацій та технологій (англ. EIT), діяльність у рамках програми «Горизонт Європа», ініціативи на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також ініціативи приватного та третього секторів.

Напрями:

  • розбудовують взаємопов’язані, інклюзивні інноваційні екосистеми по всій Європі, спираючись на існуючі сильні сторони національних, регіональних та місцевих екосистем та залучаючи нових, менш представлених учасників та території для постановки, реалізації та досягнення колективних амбіцій щодо викликів на благо суспільства, включаючи «зелений», цифровий та соціальний переходи;
  • посилюють мережеві зв’язки всередині та між інноваційними екосистемами для прискорення сталого зростання бізнесу з високою суспільною цінністю;
  • підтримують Європейське партнерство для інноваційних МСП (Eurostars 3);
  • доповнюють підтримку Європейського фонду регіонального розвитку для інноваційних екосистем та міжрегіональних партнерств навколо тем смарт-спеціалізації.

Уся інформація про фінансування та детальна інформація про те, як подати заявку, міститься на порталі Funding and Tenders portal.