Кластер 4. Цифровізація, промисловість та космос

Кластер 4 «Цифровізація, промисловість та космос» напряму ІІ «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» охоплює шість тематичних розділів.

Візією кластеру є розвиток конкурентоспроможних та  безпечних технологій для Європейської промисловості з метою глобального лідерства у ключових секторах, сприяння відповідальному виробництву і споживанню для збереження планети та максимізації переваг для всіх верств суспільства в соціальному, економічному та територіальному розмаїтті Європи.

Стратегічні орієнтири кластера 4:

 • посилити відкриту стратегічну автономію через забезпечення лідерства у розвитку ключових цифрових та передових технологій, секторів і ланцюгів створення вартості для прискорення цифрового та зеленого переходу за допомогою людиноцентричних технологій та інновацій;
 • перетворити Європу в лідера цифрової, циркулярної, кліматично-нейтральної та сталої економіки шляхом трансформації систем мобільності, енергетики, промисловості та будівництва.

Корисна інформація щодо стратегічних політичних пріоритетів кластеру 4:

Проєктні пропозиції подаються в рамках шести тематичних розділів кластеру 4 для досягнення очікуваного впливу.

Тематичний розділ 1 «Кліматично нейтральне, циклічне та цифрове виробництво». Очікуваний вплив проєктних пропозицій: інноваційні виробничі процеси та їх цифровізація, нові бізнес-моделі, сталі передові матеріали, технології, що сприяють декарбонізації в усіх промислових галузях, включаючи зелені цифрові технології.

Тематичний розділ 2 «Посилена автономія в ключових стратегічних ланцюгах створення вартості для стійкої промисловості». Очікуваний вплив проєктних пропозицій: впровадження проривних технологій у промислових альянсах, розвиток динамічних промислових інноваційних екосистем та передових рішень із використання ресурсів, енергоефективності, ефективне використання, перероблення та очищення первинної продукції сировини, включаючи критичні сировинні матеріали і лідерство в циркулярній економіці.

Тематичний розділ 3 «Провідні світові технології обробки даних та обчислень». Очікуваний вплив проєктних пропозицій: розвиток та виведення на ринок комп’ютерів, цифрових технологій та інфраструктури наступного покоління (включаючи інфраструктуру й дані для космосу), що сприятиме розвитку єдиного європейського цифрового ринку зі спільним цифровим простором та екосистемою штучного інтелекту.

Тематичний розділ 4 «Цифрові та новітні технології для конкурентоспроможності та відповідності Європейському зеленому курсу». Очікуваний вплив проєктних пропозицій: посилення спроможності у ключових ланках цифрових та майбутніх ланцюгів постачання, які б могли швидко задовольняти нагальні потреби, та інвестування у відкриття і промислове застосування нових технологій на ранній стадії розвитку.

Тематичний розділ 5 «Відкрита стратегічна автономія в розробленні, розгортанні та використанні глобальної космічної інфраструктури, послуг, програм і даних». Очікуваний вплив проєктних пропозицій: посилення незалежності ЄС у доступі до космосу, забезпечення автономії постачання критичних технологій та обладнання, посилення конкурентоспроможності космічного сектору ЄС.

Тематичний розділ 6 «Людино-центричний і етичний розвиток цифрових і промислових технологій». Очікуваний вплив проєктних пропозицій: виконання двосторонніх зобов’язань із технологічного розвитку, розширення можливостей для кінцевих споживачів та працівників, а також підтримка соціальних інновацій.

Більше інформації та деталі подання проєктних пропозицій доступні за посиланням.

Можливості фінансування за програмою «Горизонт Європа» визначено в багаторічній робочій програмі за кластером 4, яка охоплює більшу частину доступної фінансової підтримки.

Під час підготовки проєктних пропозицій важливо врахувати взаємозв’язок очікуваних результатів кластера 4, сфер його застосування та діяльності Європейських партнерств у відповідних секторах.

Очікувані результати кластера 4:

Глобальне лідерство у чистих та кліматично-нейтральних ланцюгах створення вартості, циркулярній економіці та кліматично-нейтральних цифрових системах та інфраструктурі

Сфери застосування:

 • Промислові технології
 • Передові матеріали
 • Циркулярні виробництва
 • Низько-вуглецеві та чисті індустрії
 • Ключові цифрові технології
 • Штучний інтелект та робототехніка

Європейські партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»:

 • Чиста сталь – низьковуглецеве виробництво сталі (Clean Steel – Low Carbon Steelmaking)
 • Зроблено в Європі (Made in Europe)
 • Переробка для планети (Processes4Planet)
 • Фотоніка (Photonics)
 • Штучний інтелект, Великі дані та робототехніка (Artificial Intelligence, Data and Robotics)
Промислове лідерство та підвищена автономія у ключових стратегічних ланцюгах створення вартості з безпечним постачанням сировини

Сфери застосування:

 • Передові матеріали
 • Циркулярні виробництва
 • Низько-вуглецеві та чисті виробництва
 • Промислові технології
 • Ключові цифрові технології
 • Передові технології

Європейські партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»:

 • Зроблено в Європі (Made in Europe)
 • Переробка для планети (Processes4Planet)
Глобально приваблива, безпечна та динамічна цифрова економіка

Сфери застосування:

 • Штучний інтелект та робототехніка
 • Передові обчислення та Великі дані
 • Промислові технології

Європейські партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»:

 • Штучний інтелект, Великі дані та Робототехніка (Artificial intelligence, Data and Robotics)
 • Розумні мережі та послуги (Smart Networks and Services)
 • Ключові цифрові технології (Key Digital Technologies)
 • Високопродуктивні комп’ютери (High Performance Computing)
 • Європейська метрологія (European Metrology)
Відкрита стратегічна автономія в цифрових технологіях та у майбутніх передових технологіях

Сфери застосування:

 • Ключові цифрові технології
 • Передові технології
 • Штучний інтелект та робототехніка
 • Інтернет наступного покоління
 • Передові обчислення та Великі дані

Європейські партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»:

 • Штучний інтелект, Великі дані та Робототехніка (Artificial intelligence, Data and Robotics)
 • Фотоніка (Photonics)
 • Розумні мережі та послуги (Smart Networks and Services)
 • Ключові цифрові технології (Key Digital Technologies)
 • Високопродуктивні комп’ютери (High Performance Computing)
 • Європейська метрологія (European Metrology)
Відкрита стратегічна автономія у розвитку, розгортанні та використанні глобальної космічної інфраструктури, послуг, обладнання та даних

Сфери застосування:

 • Космос, включаючи дистанційне обстеження Землі

Європейські партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»:

 • Конкурентні космічні системи (Globally Competitive Space Systems)
Людиноцентричний та етичний розвиток цифрових та промислових технологій

Сфери застосування:

 • Інтернет наступного покоління
 • Штучний інтелект та робототехніка
 • Промислові технології

Європейські партнерства в рамках Програми «Горизонт Європа»:

 • Зроблено в Європі (Made in Europe)
 • Штучний інтелект, Великі дані та робототехніка (Artificial Intelligence, Data and Robotics)
 • Ключові цифрові технології (Key Digital Technologies)