Юридичні і фінансові аспекти

Головна Участь Юридичні і фінансові аспекти

Програма «Горизонт Європа» (далі – Програма) підтримує участь зацікавлених осіб з країн, що не є членами ЄС. Україна є асоційованою країною Програми з 09 червня 2022 року. Указане означає, що наша країна має можливість брати участь у Програмі на умовах, ідентичних тим, що застосовуються до країн-членів ЄС.

Загалом реалізація будь-якого проєкту в межах Програми відбувається за чітко визначеною послідовністю, що умовно включає п’ять окремих етапів:

 1. формування та розроблення проєктної пропозиції;
 2. підготування та підписання угоди про створення консорціуму (за винятком конкурсів, що передбачають індивідуальну участь);
 3. підготування та підписання грантової угоди;
 4. безпосередня імплементація проєкту;
 5. завершення проєкту, включаючи проведення післяпроєктного аудиту.

При цьому, виконання кожного з вищезазначених етапів має свої юридичні та фінансові аспекти.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Інформація, що її запропоновано потенційним аплікантам для ознайомлення, не є вичерпною. Вона призначена для формування загальної візії про ключові юридичні та фінансові аспекти участі у конкурсах Програми і підлягає постійному оновленню. Тому у процесі підготовки до участі та під час самої участі в окремому конкурсі наполегливо рекомендуємо врахувати таке.

1. Загальні умови проведення конкурсів, інформація стосовно конкретних напрямів грантової діяльності, а також різних інструментів фінансування детально регламентуються у Загальних додатках до Робочої програми «Горизонт Європа» на період 2023–2024 років.

2. Слід урахувати, що Загальними додатками не охоплено конкурси, оголошені:

 • Європейською дослідницькою радою (European Research Coincil, ERC);
 • Європейською інноваційною радою (European Innovation Council, EIC);
 • Європейським інститутом інновацій та технологій (European Institute  of Innovation and Technology, EIT);
 • Європейськими інституціоналізованими партнерствами (Institutionalised European Partnerships), що їх може бути засновано відповідно до статтей 185 та 187 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС);
  детальніше про Європейські інституціоналізовані партнерства
  У найбільш загальному вигляді Європейські партнерства дозволяють об’єднати зусилля Європейської Комісії і приватних та/або державних партнерів для вирішення ключових викликів, що постали перед Європою, за допомогою узгоджених дослідницьких та інноваційних проєктів. Вони є ключовим інструментом реалізації Програми і роблять значний внесок у досягнення політичних пріоритетів ЄС.Інституціоналізовані європейські партнерства – це партнерства у ділянці досліджень та інновацій між ЄС, країнами-членами ЄС та/або промисловістю. Ці партнерства потребують законодавчих пропозицій від Комісії та ґрунтуються на Регламенті Європейської Ради (Стаття 187) або рішенні Європейського Парламенту та Парламенту ЄС (стаття 187). Вони реалізуються спеціальними структурами, створеними для цієї мети. Інституціоналізовані партнерства будуть впроваджуватися лише тоді, коли інші частини Програми, у т.ч. інші типи партнерств, не зможуть досягти бажаних цілей або очікуваного результату.
 • Дослідницької та навчальної програми «Євратом» (Euratom Research and Training Programme);
 • Об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії (Joint Research Centre, JRC).

Кожен із цих конкурсних напрямів є предметом окремих робочих програм. Отже, у процесі підготування до участі у відповідному конкурсі, пропонуємо вам ознайомитися із такими ресурсами:

Робоча програма Європейської дослідницької ради на 2024 рік
Робоча програма Європейської інноваційної ради на 2024 рік
Підсумковий програмний документ Європейського інституту інновацій та технологій на 2023–2025 роки

Усі активні інституціоналізовані європейські партнерства можна знайти в цій базі даних

Робоча програма Дослідницької та навчальної програми «Євратом» на 2023–2025 роки
Робоча програма Об’єднаного дослідницького центру на 2023–2024 роки

3. У разі якщо крім загальних умов у межах окремої теми передбачені також і додаткові умови участі у конкурсі, або таким конкурсом встановлено умови інші від загальних, такі розбіжності чітко викладені в спеціальних умовах, що стосуються відповідної теми (див. розділ «Спеціальні умови» на сторінці кожного з конкурсних оголошень, що їх розміщено на порталі «Funding & tender opportunities»).

У разі потреби, про конкретні аспекти як юридичного, так і фінансового характеру, будь ласка, додатково ознайомтеся з відповідними презентаціями, що їх підготували експерти Європейської Комісії.

 • дослідники та організації, зацікавлені в участі у Програмі, починають з вивчення її пріоритетів, тем і доступних можливостей фінансування; зі структурою проєктної заявки, деталями заповнення її частин, а також критеріями її оцінювання можна ознайомитися в цій презентації; поради та підказки щодо написання проєктної заявки на участь у Програмі можна знайти за посиланням;
 • успішна заявка на участь у Програмі повинна не лише зосереджуватися на науково-технічній складовій, але й враховувати інші важливі аспекти для забезпечення всебічного та результативного проєкту; у цьому вебінарі можна ознайомитися з новим підходом до визначення впливу відповідно до Ключових шляхів впливу (Key Impact Pathways), особливостями розповсюдження, впровадження та поширення, політикою відкритої науки (Open Science), гендерного виміру, принципу «не нашкодь», стандартної аплікаційної форми (RIA/IA), Загальної типової грантової угоди, реалізації принципу гендерної рівності в академічних колах та наукових дослідженнях – інструменту GEAR;
 • ваша проєктна пропозиція стала переможною; але попереду ще багато роботи, насамперед, підписання грантової угоди; у цій презентації містяться відповіді на питання, пов’язані з юридичними особливостями підписання грантової угоди, визначенням повноважень і функцій членів консорціуму та системи управління, новими структурними елементами угоди, передбаченими Програмою, а також деякими технічними аспектами, які слід враховувати під час підготування та підписання грантової угоди; додаткова презентація щодо опису кожного з етапів підготовки грантової угоди тут;
 • наявність Плану гендерної рівності (Gender Equality Plan), як критерію прийнятності проєктної заявки, покликана сприяти та забезпечувати гендерну рівність у дослідницьких та інноваційних проєктах; цей критерій фокусується на створенні інклюзивного та різноманітного середовища шляхом усунення гендерного дисбалансу в дослідницьких групах; у відеозаписі цього вебінару можна дізнатися про основні вимоги та практичні поради для формування Плану гендерної рівності, а також конкретними практиками його упровадження різними організаціями;
 • із останніми змінами в Модельній грантовій угоді (Model Grant Agreement) Програми «Горизонт Європа» у форматі вебінару та презентацій можна ознайомитися тут;
 • у Програмі «Горизонт Європа» принцип допустимості витрат є критично важливим компонентом, який визначає, які витрати, здійснені під час дослідницького проєкту, є можливими для відшкодування; відповідь на це питання можна отримати, ознайомившись із відповідною презентацією.