Місія та цілі

ПРО ОФІС, ЙОГО МІСІЮ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ

«Офіс Горизонт Європа в Україні» (далі – Офіс) є амбітним проєктом, який фінансується Європейською комісією для підтримки проєктів на період дії програм Європейського Союзу з досліджень та інновацій, сприяння розширенню участі українських дослідників та інноваторів у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (далі – Програма), забезпечення інтеграції українського сектору наукових досліджень та інновацій  у Європейський дослідницький простір шляхом комунікації, поширення інформації та навчання.

З урахуванням глобальних цілей Програми, Офіс покликаний виконувати роль стратегічного провідника інтеграції національних науково-дослідницьких ініціатив у Європейський дослідницький простір (ЄДП).

У контексті своєї основної мети – сприяння співпраці, обміну знаннями та синергії між українськими дослідниками, інноваторами та їхніми європейськими партнерами – Офіс слугуватиме навігатором у реалізації Програми, допомагаючи пізнати існуючі можливості у безмежному океані досліджень та інновацій Європейського Союзу. Виходячи із вищенаведеного – місія Офісу полягає в употужненні потенціалу українських науковців та інноваторів, а також у формуванні суспільства, в якому наука та інновації уґрунтовуються на засадах сталої екологічної, економічної та соціальної відповідальності.

Сповідуючи основні цінності відкритості, прозорості та важливості спільних дій, Офіс сприяє участі українських дослідників та інноваторів у Програмі, забезпечуючи досягнення таких цілей:

 • підвищення рівня залученості українських дослідників та інноваторів до участі у Програмі;
 • забезпечення стабільного розвитку та стійкості дослідницького та інноваційного потенціалу України;
 • підтримка широкої та потужної мережі між дослідницькими та інноваційними установами України та ЄС;
 • поглиблення інтеграції України до ЄДП.

Відповідно до місії та цілей Офісу його ключовими завданнями є:

 • сприяння розвитку активної та ефективної мережі національних контактних пунктів (НКП), стратегічно орієнтованих на надання професійних послуг дослідницькій та інноваційній спільноті України;
 • надання кваліфікованої допомоги українським дослідникам та інноваторам та іншим потенційним учасникам, скеровуючи їх у пошуку проєктних можливостей та відповідних європейських партнерів для реалізації проєктів у межах Програми;
 • підготовка та надання рекомендацій і пропозицій щодо формування політик, спрямованих на інтеграцію України до ЄДП, фокусуючись на ключових пріоритетах, які сприятимуть безперешкодному наближенню до європейських стандартів та практик;
 • здійснення постійного моніторингу реалізації спільних проєктів та поширення інформації для підвищення обізнаності про успішні практики та їхній позитивний вплив на вітчизняну науково-дослідницьку та інноваційну інфраструктури;
 • забезпечення синергії науково-дослідницького та громадянського вимірів, що пропонує ефективні наукові рішення, розроблені із залученням громадянського суспільства, для подолання актуальних викликів.

Основними принципами, якими керується Офіс у своїй діяльності, є:

 • стратегічний розвиток задля розбудови дослідницького потенціалу: прагнення розширювати дослідницьку інфраструктуру та сприяти конкурентоспроможному професійному розвитку українських науковців; переконання, що інвестиції в людський капітал та дослідницьку інфраструктуру мають вирішальне значення для досягнення довгострокового успіху України;
 • доброчесність: дотримання принципів прозорості, оскільки відкритий і чесний діалог є життєво важливим для побудови довіри з усіма зацікавленими сторонами проєкту;
 • інклюзивність та багатоманітність: гарантування всім зацікавленим особам  незалежно від їхньої статі, віку, етнічної приналежності, національності, соціально-економічного походження чи будь-яких інших характеристик рівного доступу до можливостей, що їх передбачено Програмою;
 • постійна адаптивність: гнучкість і стійкість у своїй роботі, беручи до уваги динамічний характер наукового та інноваційного середовища, а отже, і готовність реагувати на нові виклики та можливості;
 • нейтральність поширюється на комунікаційні та інформаційно-аналітичні аспекти діяльності Офісу: інформація, що її надає Офіс громадськості та зацікавленим сторонам, є об’єктивною, правдивою та вільною від будь-якого ідеологічного чи політичного упередження;
 • забезпечення інтересів держави, українських суб’єктів науково-технічної та інноваційної діяльності, залучених до реалізації спільних проєктів Програми.