Розширення участі та поширення передового досвіду

Політика і стратегія

«Розширення участі та поширення передового досвіду» в рамках Рамкової програми «Горизонт Європа» сприяють розбудові дослідницького та інноваційного потенціалу країн, які відстають у розвитку.

Можливості цього напряму посилять потенціал для успішної участі в транснаціональних дослідницьких та інноваційних процесах, сприятимуть налагодженню зв’язків і доступу до передового досвіду.

Учасники програми зможуть модернізувати свої дослідницькі та інноваційні системи, що зробить їх сильнішими і дозволить ЄС загалом рухатися вперед разом, відповідно до політичних цілей Європейського дослідницького простору.

Сфери діяльності:

Об’єднання заради досконалості. Діяльність у рамках Програми сприятиме створенню нових або модернізації існуючих центрів передового досвіду в країнах-учасницях програми WIDERA через стратегічне партнерство з провідними закордонними установами. Вплив буде посилено за умови забезпечення додаткових інвестицій від структурних фондів або інших джерел.

Побратимство (англ. Twinning). Спрямоване на посилення мережевої діяльності між науково-дослідними установами країн-учасниць Програми, які виступають в ролі координаторів, і провідними партнерами на рівні ЄС, шляхом встановлення зв’язків між щонайменше двома науково-дослідними установами з двох різних країн ЄС або асоційованих країн. Таким чином, програма спирається на величезний потенціал мережевої взаємодії для досягнення досконалості через передавання знань та обмін передовим досвідом.

Європейська ініціатива досконалості (англ. EEI). Діяльність буде спрямована на взаємодію з університетами та подальше розширення їхніх можливостей, щоб вони могли бути провідниками змін у сфері досліджень та інновацій. Вона сприятиме підвищенню рівня досконалості в науці та створенню цінності шляхом поглиблення географічно інклюзивної співпраці в рамках альянсів вищих навчальних закладів.

Шляхи до синергії. Ціллю є надання підтримки у створенні інтерфейсів між двома різними системами фінансування, де все ще існують бар’єри через невідповідність регіональних та європейських підходів. Основною метою є вивести з ізоляції колишніх бенефіціарів регіональних програм фінансування через транскордонне співробітництво та підготувати їх до участі в конкурсах Рамкової програми «Горизонт Європа».

Механізм підтримки поширення та використання. Це допоможе бенефіціарам, що представляють країн-учасниць даного напряму, підвищити ефективність їхнього поширення та використання, а також відкрити нові джерела фінансування. Покращення поширення знань, засвоєння технологій та отримання побічних ефектів має фундаментальне значення для забезпечення того, щоб дослідники та їхні установи спиралися на найновіші наявні знання.

Додатковий механізм (англ. Hop-on Facility). Дозволяє науково-дослідним установам з країн-учасниць приєднатися до досліджень та інновацій, що вже проводяться в рамках напряму ІІ Рамкової програми «Горизонт Європа» та ЄІР Провідник (англ. EIC Pathfinder).

Хаби (центри) передового досвіду (англ. Excellence Hubs). Сприятимуть зміцненню регіонального інноваційного передового досвіду через інноваційні екосистеми країн-учасниць, і за їх межами, шляхом об’єднання та створення надійних зв’язків між академічними колами, бізнесом, урядами та громадянським суспільством.

Центр Європейського наукового простору (англ. ERA Chairs). Залучаючи дослідників високого рівня до університетів або науково-дослідних центрів країн-учасниць, збільшуючи їх дослідницький потенціал. Це дозволить створити дослідницьку групу, повністю інтегровану в установу координатора, щоб значно покращити результати досліджень у обраній науковій галузі.

Таланти Європейського наукового простору (англ. ERA Talents). Спрямована на сприяння сумісності кар’єри та працевлаштування дослідницьких та інноваційних талантів у різних секторах, з центром зосередження у країнах-учасницях. Базуються на міжгалузевому обігу талантів і співпраці академічної та бізнесової спільноти для передавання знань.

Європейська співпраця науки і технологій – (англ. European Cooperation in Science and Technology – COST). Дозволяє дослідникам та інноваторам створювати свої дослідницькі мережі з широкого кола наукових тем.

Подати заявку на фінансування

Уся інформація про фінансування та детальна інформація про те, як подати заявку, розміщена на сторінці Funding and Tender portal.

Робоча програма

Можливості фінансування в рамках Рамкової програми «Горизонт Європа» викладено у Робочій програмі, яка охоплює переважну більшість доступних видів підтримки.