Партнерства за напрямом «Клімат, енергетика та мобільність»

Головна Партнерства Партнерства за напрямом «Клімат, енергетика та мобільність»

Європейські партнерства у сфері клімату, енергетики та мобільності

Деталі Європейських партнерств у рамках Програми «Горизонт Європа». Партнерські пропозиції, контактні дані, реквізити партнерів.

Партнерства в Програмі «Горизонт Європа»

Метою Європейських партнерств між ЄС та асоційованими країнами, приватним сектором, фондами та іншими зацікавленими сторонами є вирішення глобальних проблем та модернізація промисловості.

Початковий список кандидатів на участь у Програмі «Горизонт Європа» наведено у Додатку 7 до Орієнтації до першого Стратегічного плану Програми «Горизонт Європа».

Нижче наведено партнерства у сфері цифрових технологій, промисловості та космосу.

Деталі партнерств

Європейське партнерство для трансформації залізничної системи Європи
Партнерство спрямоване на прискорення розробки та впровадження інноваційних технологій (особливо цифрових та автоматизації) та досягнення цілей Європейського зеленого курсу. Воно розроблятиме рішення з широким рівнем підтримки в межах всього ЄС – до 75% ринку до 2030 року, підвищуючи конкурентоспроможність залізниці та підтримуючи європейське технологічне лідерство в залізничному транспорті.

Проєкт пропозиції про партнерство (липень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Вавжинець Перше, Ана-Марія Фімін.

Партнери: Співтовариство європейських залізничних та інфраструктурних компаній  – Енно Вьєбе, UNIFE Європейська залізнична галузь  – Ніколя Фуріо, Європейська асоціація менеджерів залізничної інфраструктури – Бардо Скеттіні Герардіні.

Європейське партнерство з інтегрованого управління повітряним рухом (ATM)
Цифрова трансформація у сфері управління повітряним рухом зробить повітряний простір Європи найбільш ефективним та екологічним у світі. Це підтримає конкурентоспроможність та відновлення європейського авіаційного сектору в посткоронавірусній Європі. Ключові напрями: покращення зв’язку, інтеграція повітря-земля та автоматизація, підвищення гнучкості та масштабованості управління повітряним простором та безпечна інтеграція дронів.

Проєкт пропозиції про партнерство (липень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Еркі Маст, Каролін Коньо.

Партнери: CANSO (Організація цивільного аеронавігаційного обслуговування) – Таня Гроботек, Асоціація аерокосмічної та оборонної промисловості Європи (ASD) – Вінсент де Врой.

Європейське партнерство для чистої авіації
Партнерство «Чиста авіація» розробить нові революційні авіаційні технології для підтримки Європейського зеленого курсу та кліматичної нейтральності до 2050 року. Ці технології забезпечать чисте скорочення викидів парникових газів (ПГ) не менше, ніж на 30% порівняно з 2020 роком.

Технологічна та промислова готовність дозволить розгорнути нові літаки з такими характеристиками не пізніше 2035 року, що дозволить замінити 75% світового парку цивільної авіації до 2050 року.

Розроблена авіація дозволить скоротити викиди CO2 до 90% у поєднанні з ефектом екологічно чистого палива або нульовими викидами CO2 під час польоту при використанні водню як джерела енергії.

Проєкт пропозиції про партнерство (червень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: RTD-CLEAN-AVIATION@ec.europa.eu, Francky CallewaertФранкі Калеваерт, Партнерський веб-сайт.

Європейське партнерство з чистого водню
Партнерство спрямоване на прискорення розробки та впровадження європейських технологій чистого водню, сприяючи створенню стійкої, декарбонізованої та повністю інтегрованої енергетичної системи.

Партнерство з чистого водню об’єднує всіх відповідних суб’єктів (європейські компанії, вищі навчальні заклади та науково-технічні організації) по всьому ланцюжку створення вартості чистого водню. Це варіюється від виробництва до застосувань, включаючи зберігання та розподіл, у всіх секторах економіки, і особливо для тих, які важко скоротити, таких як: транспорт та важка промисловість.

Контакти

На рівні ЄК: Педро Мендес.

Партнери: Hydrogen Europe – Стівен Джексон, Hydrogen Europe Research – Луїджі Крема.

Людиноцентричне стійке середовище будівництва (Built4People)
Візія партнерства полягає у високоякісному, низьковуглецевому, енергоефективному та ресурсозберігаючому будівельному середовищі, яке сприяє переходу до сталого розвитку. Партнерство об’єднує весь ланцюжок створення вартості та розвиватиме галузеві інноваційні кластери по всьому ЄС.

Цілі партнерства є науковими (генерувати цілісні інновації для сталого розвитку), економічними (пожвавлення сектора за допомогою сталого функціонування) та соціальними (стимулювати зміни поведінки в напрямі сталого способу життя). Цілі будуть досягнуті за допомогою підходу, орієнтованого на користувача.

Контакти

На рівні ЄК:ENER-ENERGY-EFFICIENCY@ec.europa.eu.

Партнери: Всесвітня рада з екологічного будівництва – Стівен Річардсон, ECTP – Ален Зарлі.

Європейське партнерство «На шляху до автомобільного транспорту з нульовим рівнем викидів» (2ZERO)
Партнерство має на меті прискорити розвиток транспорту з нульовим рівнем викидів вихлопних газів у Європі за допомогою системного підходу, розробити спільне бачення та надати дорожню карту для багатосекторних зацікавлених сторін кліматично нейтральної та чистої системи автомобільного транспорту.

Це покращить мобільність та безпеку людей і вантажів, забезпечить майбутнє європейське лідерство в інноваціях, виробництві та послугах. Основні досягнення до 2030 року будуть зосереджені на широкому впровадженні доступних рішень, орієнтованих на користувача з нульовим рівнем викидів, скороченні викидів CO2 та покращенні якості повітря. Основним викликом стане впровадження конкурентоспроможних великовантажних автомобілів великої вантажопідйомності з нульовим рівнем викидів.

Узгоджена програма стратегічних досліджень та інновацій 2Zero.

Меморандум про взаєморозуміння (жовтень 2021).

Контакти

На рівні ЄК: Гвідо САККЕТТО.

Партнери: EGVIA – Люсі Бомель, Партнерський сайт.

Європейське партнерство з з'єднаного, кооперативного та автоматизованого водіння (CCAM)
Партнерство спрямоване на прискорення впровадження інноваційних, з’єднаних, кооперативних та автоматизованих технологій та послуг мобільності (CCAM).

Об’єднавши учасників складного міжсекторального ланцюжка створення вартості, воно розробить та впровадить спільну, послідовну та довгострокову європейську програму досліджень та інновацій.

До 2030 року партнерство продемонструє інклюзивні, орієнтовані на користувача та добре інтегровані концепції мобільності, що забезпечуються CCAM, з підвищеною безпекою та зменшенням вуглецевого сліду. Це зробить Європу світовим лідером у розгортанні підключеної та автоматизованої мобільності для людей і товарів.

Стратегічні дослідження та інноваційний порядок денний партнерства CCAM.

Меморандум про взаєморозуміння (січень 2022 року).

Контакти

На рівні ЄК: Ludger Rogge

Партнери: Асоціація CCAM – Marzena Jougounoux, Партнерський веб-сайт.

Європейське партнерство з водного транспорту з нульовим рівнем викидів
Партнерство надасть і продемонструє потенційні рішення з нульовим рівнем викидів для всіх основних типів суден і послуг до 2030 року, що дозволить здійснювати водні перевезення з нульовим рівнем викидів до 2050 року.

Крім того, партнерство буде:

  • розробляти та демонструвати технологічні рішення, які будуть застосовуватися для декарбонізації та усунення інших шкідливих викидів основних типів суден та служб;
  • сприяти впровадженню економічно життєздатних європейських нових технологій і концепцій щодо водного транспорту з нульовим рівнем викидів, щоб зміцнити конкурентоспроможність європейських галузей промисловості на зростаючих ринках технологій зелених суден і забезпечити можливість повернення на ринки, де на сьогодні домінують європейські конкуренти;
  • сприяти розробці та впровадженню нормативно-правових актів та політики на національному та міжнародному рівнях, включаючи розробку стандартів, що дозволяють впроваджувати технологічні рішення для водного транспорту з нульовим рівнем викидів не пізніше 2030 року;
  • сприяти впровадженню інноваційних технологій та рішень для водного транспорту з нульовим рівнем викидів у європейському водному секторі, підтримуючи економічне зростання та рівень зайнятості у Європі.

Меморандум про взаєморозуміння (січень 2022 року).

Контакти

На рівні ЄК:RTD-CLEAN-WATERBORNE@ec.europa.eu.

Партнери: Waterborne Technology Platform – Jaap Gebraad, Партнерський веб-сайт.

Batt4EU – Європейське партнерство в рамках ланцюжка створення вартості промислових акумуляторів
Це партнерство спрямоване на короткострокову та середньострокову підтримку розвитку європейської дослідницької та інноваційної екосистеми акумуляторів світового класу (яка наразі не існує) з метою промислового лідерства Європи в розробці та виробництві акумуляторів для наступного покоління як для стаціонарного, так і для мобільного використання. У довгостроковій перспективі мета партнерства полягає в тому, щоб розробити футуристичні технології акумуляторів після 2030 року.

Контакти

На рівні ЄК: Йохан Блондель.

Партнери: Асоціація Європейського партнерства (BEPA), Директор: Ваутер Ейзерманс, Генеральний секретар: Філіп Жак, Веб-сторінка партнерства.

Європейське партнерство «Рушійна сила переходу міст до сталого майбутнього» (DUT)
Партнерство залучить та дозволить усьому спектру зацікавлених сторін міст (місцевій владі, муніципалітетам, бізнесу та громадянам) спільно створювати інноваційні, системні та людиноцентричні підходи, інструменти, методи та послуги на підтримку трансформаційних перетворень у містах.

Це призведе до більш ефективного та декарбонізованого використання енергії, сталих та дружніх до людей систем мобільності, циркулярного та екологічно чистого використання ресурсів для добробуту громадян та збереження біорізноманіття.

Проєкт пропозиції про партнерство (червень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Крістос Фрагакіс.

Партнери: JPI Urban Europe – Маргіт Нолл.

Європейське партнерство з переходу на чисту енергію
У формі трансформаційної дослідницької та інноваційної програми по всій Європі це партнерство стимулюватиме та прискорюватиме енергетичний перехід у всіх його вимірах. Це дозволить створювати спільні дослідницькі та інноваційні програми від регіонального до національного та глобального рівнів, за спільної підтримки промисловості, науковими та громадськими організаціями, щоб зробити Європу лідером в енергетичних інноваціях і, зрештою, першим кліматично нейтральним континентом.

Проєкт пропозиції про партнерство (травень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Марія Геціу.

Партнери: Шведське енергетичне агентство – Ліза Лундмарк.

Австрійське міністерство з питань клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій – Міхаель Хюбнер.

Джерело інформації:
Сайт Європейської комісії