Реформування та вдосконалення європейської системи досліджень та інновацій

Головна Розширення участі та зміцнення європейського дослідницького простору Реформування та вдосконалення європейської системи досліджень та інновацій

Політика і стратегія

Політичні реформи на національному рівні будуть взаємно підсилюватися і доповнюватися шляхом розвитку політичних ініціатив на рівні ЄС, досліджень, нетворкінгу, партнерства, координації, збору даних, моніторингу та оцінки.

Сфери впливу:

  • зміцнення доказової бази для політики в галузі досліджень та інновацій для кращого розуміння різних вимірів і компонентів національних і регіональних дослідницьких та інноваційних екосистем, включаючи рушійні сили, вплив і пов’язану з ними політику;
  • діяльність із передбачення майбутніх потреб і тенденцій у координації та спільній розробці з національними установами та перспективними зацікавленими сторонами;
  • підтримка політиків, фінансових органів, дослідницьких організацій (включаючи університети) або дорадчих груп, що працюють над Європейським дослідницьким простором (ERA) і пов’язаними з ним політиками;
  • прискорення переходу до відкритої науки шляхом моніторингу, аналізу та підтримки розвитку і впровадження політик і практик відкритої науки;
  • підтримка синергії між політикою та програмами у сфері досліджень та інновацій і вищою освітою, зокрема, в напрямі модернізації сектору вищої освіти, що отримує вигоду від цілеспрямованих перетворень у вищій освіті, наукових дослідженнях та інноваціях;
  • підтримка взаємопов’язаних екосистем знань, сильних у створенні, поширенні та використанні знань;
  • зміцнення дослідницької кар’єри з метою забезпечення привабливої кар’єри для талантів у сфері досліджень та інновацій, а також вільний рух висококваліфікованої робочої сили.

Подати заявку на фінансування

Детальна інформація про те, як подати заявку, доступна на порталі  Funding and Tenders portal.

Робоча програма

Можливості фінансування в рамках Програми «Горизонт Європа» викладені в багаторічній робочій програмі, яка охоплює переважну більшість доступних видів підтримки.