Кластер 5. Клімат, енергетика та мобільність

Кластер 5 «Клімат, енергетика та мобільність» має на меті підтримати «зелений» перехід Європи на основі конкурентоспроможних європейських промислових та сервісних ланцюгів доданої вартості, зокрема в секторі енергетики та мобільності, які представляють ринки, що за прогнозами суттєво зростатимуть у всьому світі.

Цілеспрямована підтримка досліджень та інновацій дозволить створити більш чисті та конкурентоспроможні рішення в галузі енергетики та мобільності, а також цифрові послуги, що мають вирішальне значення для конкурентоспроможної європейської економіки і принесуть користь суспільству та громадянам, пропонуючи кращу якість життя та мільйони нових кваліфікованих «зелених» робочих місць, які відповідають потребам майбутнього.

Основною рушійною силою цього кластера є прагнення досягти кліматичної нейтральності в Європі до 2050 року, що передбачає перехід до кліматичної нейтральності секторів енергетики та мобільності не пізніше 2050 року (а також інших секторів, не охоплених цим кластером), одночасно підвищуючи їхню конкурентоспроможність, стійкість і корисність для громадян і суспільства, а також зменшуючи їхній вплив на навколишнє середовище, забезпечуючи при цьому справедливий перехід.

Дії будуть спрямовані на підтримку реалізації Паризької угоди, Європейського зеленого курсу (більші амбітні цілі до 2030 року вимагають швидшого технологічного розвитку та прискорення економічних і соціальних перетворень); Європейського плану економічного відновлення та інших пріоритетів ЄС у сферах з питань клімату, енергетики та мобільності.

Створюючи більше «зелених» робочих місць, прискорюючи економічну та соціальну трансформацію, пришвидшуючи цифровізацію та забезпечуючи інноваційне та інклюзивне зростання, діяльність також сприятиме досягненню пріоритетів Комісії «Економіка, що працює для людей» та «Європа, придатна для цифрової епохи».

Уся інформація про фінансування та детальна інформація про те, як подати заявку, міститься на порталі «Фінансування та тендери».

Кластер 5 «Клімат, енергетика та мобільність» зробить свій внесок для того, щоб:

 • забезпечити чисте і здорове довкілля для всіх, покращуючи наші знання про межі планети та розробляючи рішення для покращення наших продовольчих систем, відновлення пошкоджених екосистем, скорочення викидів парникових газів, короткочасні кліматичні фактори  (SLCFs) та інших забруднювачів, а також посилення поглинання (секвестрації) та зберігання вуглецю в екосистемах;
 • забезпечити більш чисте та здорове довкілля шляхом зменшення негативного впливу мобільності, виробництва та використання енергії на якість повітря, екосистеми та біорізноманіття;
 • досягти кліматичної нейтральності та нульового рівня забруднення в енергетичному і  транспортному секторах, зберігаючи при цьому їхнє конкурентне лідерство та внесок у процвітання Європи. Ґрунтуючись на ефективних та дієвих шляхах досягнення кліматичної нейтральності, це включатиме міжгалузеві рішення для забезпечення постачання більш чистої енергії за нижчими цінами, вирішення проблем перебоїв у постачанні та зберігання енергії, більш розумного підключення промислових об’єктів до енергетичної системи, більш конкурентоспроможного та чистого транспорту, а також більш розумні та безпечні рішення для мобільності товарів та людей;
 • вирішувати питання трансформації секторів енергетики та мобільності на основі цілісного підходу, в тому числі з урахуванням їхніх наслідків для громадян і суспільства. З огляду на те, що трансформація пов’язана з більш широкими суспільними потребами і, отже, вирішальною мірою залежить від участі громадян, кластер 5 спрямований на пошук нових і кращих способів залучення громадян Європи до низьковуглецевого переходу, в тому числі в містах, а також до сталої економіки.

Очікуваний вплив кластера 5 полягає в такому:

 1. Перехід до кліматично нейтрального і стійкого суспільства та економіки завдяки передовим досягненням з питань клімату  шляхом і різними способами реагування на зміни клімату (пом’якшення та адаптація), а також світоглядні трансформації:
  • «Бути здоровим у суспільстві, що швидко змінюється»: синергія у сфері міського здоров’я або пом’якшення наслідків дорожньо-транспортних пригод та пов’язаних із ними травмами;
  • соціально-економічні дослідження можуть надати аналіз та рекомендації щодо справедливого переходу та залучення й участі громадян;
  • стійкість громадянського суспільства у зменшенні ризику катастроф;
  • історичні та геологічні дані про природні загрози для дослідження клімату;
  • боротьба зі злочинністю та тероризмом: боротьба з відповідними екологічними злочинами, такими як незаконна торгівля озоноруйнівними газами;
  • захист інфраструктури: зміни клімату як системний ризик для інфраструктури;
  • скорочення викидів парникових газів у секторах первинного виробництва;
  • поглинальна (секвестраційна) та накопичувальна функція екосистем, включаючи морські екосистеми та ґрунти;
  • взаємозв’язок між океаном та кліматом;
  • морська відновлювана енергетика;
  • управління лісовим фондом для пом’якшення наслідків зміни клімату;
  • адаптація узбережжя до підвищення рівня моря;
  • адаптація водного, сільського та лісового господарства до зміни клімату;
  • колообіг для підвищення загальної ефективності використання енергії та ресурсів, а отже, і скорочення викидів вуглецю;
  • кліматично нейтральні та стійкі сільські та прибережні громади;
  • рішення, зорієнтовані для забезпечення кліматичної стійкості в сільському та міському середовищі (енергоефективність, антропогенне середовище, берегоукріплення);
  • спостереження та знання про навколишнє середовище і клімат;
  • конкретні поради з питань, пов’язаних із кліматом, енергією тощо, які актуальні для всього ЄС.
 2. До кліматично нейтральної та екологічно чистої мобільності за допомогою екологічно чистих рішень у всіх видах транспорту, одночасно підвищуючи глобальну конкурентоспроможність транспортного сектору ЄС.
 3. Чистий і сталий перехід енергетичного і транспортного секторів до кліматичної нейтральності за допомогою інноваційних міжгалузевих рішень:
  • водень та відновлення тепла/відходів в енергоємних галузях також є пріоритетами для цих галузей, щоб зробити їх кліматично нейтральними;
  • діяльність у низьковуглецевих та екологічно чистих галузях промисловості, сировина та передові матеріали із заходами щодо енергетичної інфраструктури, уловлення, утилізація та зберігання вуглецю (CCUS), водню та акумуляторів.

Більш детальна інформація про очікуваний вплив цього кластера міститься в стратегічному плані Рамкової програми «Горизонт Європа» (Horizon Europe strategic plan).