Європейський інститут інновацій і технологій

Головна Структура програми Напрями Напрям III. Інноваційна Європа Європейський інститут інновацій і технологій

Європейський інститут інновацій та технологій (далі – ЄIT) – це незалежний орган Європейського Союзу, створений у 2008 році. Інститут посилює інноваційну спроможність Європи шляхом підтримки підприємницьких талантів та нових ідей. ЄIT підтримує бізнес, освітні заклади та наукові установи у їх спільних діях з формування сприятливого клімату для інновацій та підприємництва в Європі.

Місія ЄІТ полягає у сприянні сталому економічному зростанню та конкурентоспроможності держав-членів та Європейського Союзу в цілому через розбудову їх інноваційної здатності вирішувати основні виклики суспільства. Модель інноваційного трикутника ЄІТ поєднує три ключових елементи – освіту, бізнес та дослідження для розвитку динамічних та багатосторонніх партнерств, відомих як спільноти знань та інновацій (KICs). Наразі існує дев’ять таких спільнот, діяльність яких спрямована на:

 • підготовку нового покоління підприємців;
 • розробку інноваційних продуктів та послуг;
 • заснування нових компаній.

Синергія з Програмою «Горизонт Європа»

Протягом програмного періоду 2021-2027 років ЄІТ інтегрований до Рамкової програми «Горизонт Європа» для досягнення її наукових, економічних, технологічних та соціальних цілей. Інститут зміцнює інноваційні екосистеми, які допомагають розробити ефективні рішення глобальних проблем у відповідних сферах діяльності Спільнот знань та інновацій ЄІТ.

ЄІТ створює синергію з програмами та ініціативами напряму І «Передова наука» для прискорення трансферу знань, отриманих у результаті так званих «blue sky» досліджень, та їх втілення у конкретні прикладні рішення на користь суспільства. Наприклад, співробітництво ЄІТ з програмою «Дії Марії Склодовської-Кюрі» (англ. MSCA) полягає у розвитку інноваційних та підприємницьких навичок учасників проектів наукової мобільності.

ЄІТ сприяє реалізації та доповнює заходи за напрямом ІІ «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність», спрямовані на вирішення глобальних проблем та підвищення конкурентоздатності ЄС у світі. Зокрема, Спільноти знань та інновацій ЄІТ підтримують проекти у рамках кластерів, окремих тематичних розділів та європейських партнерств шляхом стимулювання попиту та розроблення бізнес-стратегій для подальшого трансферу технологій та комерціалізації досягнутих результатів.

ЄІТ відіграє важливу роль у вирішенні завдань напряму ІІІ «Інноваційна Європа». Синергетичний ефект між ЄІТ та Європейською інноваційною радою (англ. ЕІС) є ключовим фактором для досягнення очікуваних результатів за даним напрямом. Діючи на підставі угоди про співробітництво, ЄІТ та Європейська інноваційна рада надають дієву підтримку інноваційним венчурним підприємствам.

ЄІТ координує діяльність з кластером «Європейські інноваційні екосистеми»  та розглядає можливості синергії з напрямом «Розширення участі та посилення передового досвіду» Програми «Горизонт Європа». Більше того, ЄІТ розвиває співробітництво з іншими програмами ЄС (наприклад, Європейським соціальним фондом, Європейським фондом регіонального розвитку, Еразмусом, включаючи Ініціативу європейських університетів, та програмою мобільності «Дії Марії Склодовської-Кюрі»). Ключовим драйвером у цьому контексті є ініціатива ЄІТ з посилення інноваційної та підприємницької спроможності  закладів вищої освіти.

ЄІТ організує три типи конкурсів та грантових можливостей:

 • конкурс ЄІТ для нових Спільнот знань та інновацій – конкурс має на меті вирішення ключових світових проблем, згідно зі Стратегічним інноваційним порядком денним ЄІТ. Цей тип конкурсів відкритий для консорціумів та передбачає створення Інноваційної спільноти на 15 років. Метою конкурсу є відбір та управління саме нової Спільноти знань та інновацій (англ. КІС);
 • Конкурс ЄІТ з надання грантів – відкритий виключно для існуючих Спільнот знань та інновацій. Конкурс орієнтований на розподіл фінансування між різними Спільнотами на основі багаторічних бізнес-планів, попередньо представлених в ЄІТ;
 • конкурси ЄІТ Спільноти знань та інновацій (англ. EIT KIC Opportunities) – організують інноваційні спільноти згідно із затвердженими багаторічними бізнес-планами. Ці конкурси можуть бути оголошені у різних формах діяльності (здебільшого освітніх) або проєктах, які охоплюють три складові: освіта, інновації та підприємництво.

Можливості фінансування:
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities

ЄІТ Цифровізація (EIT Digital)

Заснована у 2010 році, ЄІТ Цифровізація виникла у відповідь на бурхливий прогрес інформаційних технологій та зростаючу підтримку підприємництва в Європі. Доповнюючи потужну європейську дослідницьку базу, розвиток підприємницького способу мислення підсилює позиції Європи в цифровому світі даних, платформ та мережевої економіки.

Метою цієї інноваційної спільноти є пошук проривних ідей та сприяння у їх виведенні на ринок шляхом надання доступу до спільних платформ, де студенти, підприємці, МСП, стартапи та бізнес могли б зустрічатися, обмінюватися ідеями та перетворювати їх у ринкові інновації.

ЄІТ Цифровізація інвестує у стратегічні напрями для швидкого виводу на ринок та масштабування цифрових технологій (deep tech), зосереджуючись на суспільних викликах Європи – цифрові технології (Digital Tech), цифрові міста (Digital Cities), цифрова промисловість (Digital Industry), цифровий добробут (Digital Wellbeing), цифрові фінанси (Digital Finance) тощо.

Спільнота знань та інновацій ЄІТ Цифровізація може надавати такі послуги:

 • повну інформацію про нові цифрові технології та актуальні потреби в інноваціях;
 • посилення навичок та ділових якостей для запуску власного цифрового венчурного підприємства;
 • допомогу у пошуку інвесторів та бізнесу, які б супроводжували та підтримували ваші ідеї;
 • підтримку у створенні власної компанії в Європі;
 • сприяння розвитку мережі технологічного сектору.

Можливості фінансування:
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/

ЄIT Клімат (EIT Climate)

ЄІТ Клімат сприяє реалізації пріоритетів Європейської комісії щодо розбудови Енергетичного Союзу та досягненню Кліматичних цілей. ЄІТ Клімат стимулює «кліматичне» підприємництво серед студентів та професіоналів шляхом організації освітньої діяльності, спрямованої на розвиток інновацій для забезпечення сталого розвитку. Спільнота ідентифікує та підтримує інновації, що допомагають суспільству пом’якшити вплив кліматичних змін та адаптуватися до них.

Напрями діяльності Спільноти знань та інновацій у сфері клімату:

 • об’єднує партнерів з бізнесу, освіти, державного та неурядового секторів для створення експертних мереж, які б могли розвивати інноваційні товари, послуги та системи, а також виводити їх на ринок та масштабувати;
 • організує ряд офлайн та онлайн освітніх програм в Європі для студентів, науковців та професіоналів. Ці програми розвивають навички та здатності учасників, надаючи їм новітні знання та найкращі практики;
 • каталізує та підтримує інновації з будь-яких джерел: від великих корпорацій, наукових установ та державних органів до стартапів та індивідуальних підприємців. ЄІТ Клімат заохочує нові ідеї, які виходять за межі мейнстріму, у рамках ряду ініціатив на кшталт: 24-годинного хакатону Climathon, платформ підтримки ідей cleantech Climate Launchpad, інкубаторських програм, акселераційного фінансування та структур, підтримки стартапів та МСП.

Спільнота знань та інновацій ЄІТ Клімат надає послуги :

 • повну інформацію про кліматичні зміни та актуальні потреби в інноваціях;
 • посилення навичок та ділових якостей для того, що стати кліматично відповідальним діячем;
 • допомогу у пошуку інвесторів та бізнесу, які б супроводжували та підтримували ваші ідеї;
 • підтримку у створенні власної компанії в Європі;
 • сприяння розбудові мережі кліматично відповідальних діячів.

Можливості фінансування:
https://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/

ЄIT Інноваційна енергія (EIT InnoEnergy)

Створена у 2010 році, ЄIT Інноваційна енергія є найбільшою сталою інноваційною екосистемою у світі. Спільнота лідирує у багатьох сегментах відновлювальної енергетики від сонячних панелей до розроблення більш енергоефективних батарей.

Стратегія інноваційної спільноти з досягненні цілей сталого розвитку полягає у зменшенні витрат на енергію у ланцюгу створення вартості, підвищенні енергетичної ефективності, скороченні вуглецевих викидів та інших парникових газів. Такий підхід покращує доступ громадян до джерел дешевої, безпечної та сталої енергії.

Напрями діяльності ЄIT Інноваційна енергія:

 • підтримка акселераційних програм розвитку сталих енергетичних інновацій без кордонів або обмежень;
 • створення постійного зв’язку промисловості з програмами розвитку інновацій та випускниками, надаючи комерційно привабливі технології, які поєднують весь ланцюг створення вартості в енергетиці та топ-таланти  для поліпшення інновацій;
 • надання індивідуальної підтримки стартапам, скейлапам та інноваторам для їх розвитку, зменшення ризиків їхніх бізнес-стратегій та прискорення їх виведення на ринок;
 • забезпечення доступу студентів та інших здобувачів до магістерських програм у топ-16 технічних університетів та бізнес-шкіл;
 • розвиток навичок працівників у всьому світі, потрібних для розвитку сталої економіки шляхом доступу до 35 навчальних курсів 10 мовами.

ЄІТ Інноваційна енергія надає такі послуги:

 • повну інформацію про джерела чистої енергії та особливості функціонування енергетичних систем;
 • розвиток навичок та ділових якостей для пошуку нових рішень і запуску власного венчурного підприємства;
 • допомогу у пошуку інвесторів та бізнесу, які б супроводжували та підтримували ваші ідеї;
 • підтримку у створенні власної компанії в Європі;
 • сприяння розбудові мережі гравців сектору чистої енергії.

ЄІТ Сировина (EIT Raw Materials)

ЄІТ Сировина – ключовий європейський проєкт, започаткований у 2015 році з метою сприяння переходу Європи до сталої економіки. Мандат ЄІТ Сировини полягає у підтримці забезпечення постачання критично важливої сировини для європейської промисловості шляхом просування інновацій по всьому ланцюжку створення вартості сировини. ЄІТ Сировина спирається на найбільшу у світі мережу партнерів у сфері сировини та новітніх матеріалів.

Місія ЄІТ Сировини полягає в тому, щоб перетворити сировинні ресурси на головну силу Європи шляхом підвищення конкурентоспроможності, зростання та привабливості європейського сировинного сектору за допомогою радикальних інновацій, нових освітніх підходів та проведенню менторських та наставницьких програм для підприємців.

ЄІТ Сировина має на меті:

 • створення спільного середовища для проривних та революційних інновацій шляхом об’єднання понад 300 партнерів з промисловості, наукових, дослідницьких та інвестиційних організацій;
 • інвестування в майбутнє покоління інноваторів для сировинного сектору за допомогою ініціатив, починаючи від освіти школярів і закінчуючи підвищенням кваліфікації для професіоналів галузі;
 • підтримку переходу Європи до безвідходної, зеленої та цифрової економіки з одночасним посиленням її глобальної конкурентоспроможності та забезпеченням зайнятості.

На цій основі Європейська комісія уповноважила ЄІТ Сировину очолити та керувати Європейським сировинним альянсом (англ. ERMA). Європейський сировинний альянс має на меті зробити Європу економічно більш стійкою шляхом диверсифікації ланцюгів поставок, створення робочих місць, залучення інвестицій у сировинний ланцюг, стимулювання інновацій, навчання молодих талантів та допомагає створенню найкращого сприятливого середовища для сировини та безвідходної економіки в усьому світі.

Можливості фінансування:
https://eitrawmaterials.eu/category/opportunities/

ЄІТ Продовольство (EIT Food)

ЄІТ Продовольство має на меті розвиток висококваліфікованого харчового сектору, який співпрацює зі споживачами для надання продуктів, послуг та нових технологій, що забезпечують здоровий спосіб життя для всіх європейських громадян, таким чином роблячи свій внесок у стратегію ЄС «Продовольство 2030».

Співпраця є центральним елементом усієї роботи ЄІТ Продовольства, яка охоплює весь ланцюжок створення вартості продуктів харчування, і має життєво важливе значення для вирішення основних викликів, з якими ми стикаємося. ЄІТ Продовольство разом із спільнотою буде створювати інноваційну та стійку продовольчу систему, яка, в свою чергу, створить більш здорове суспільство та планету.

ЄІТ Продовольство може допомогти:

 • отримати доступ до мережі провідних європейських агропродовольчих компаній, стартапів, університетів та дослідницьких організацій;
 • дізнатися про агропродовольчий сектор за допомогою онлайн-курсів, освітніх програм та можливостей професійного розвитку;
 • реалізувати свої ідеї від концепції до ринку, щоб вивести на ринок інноваційні продукти, інгредієнти та рішення;
 • долучитися до діалогу з харчовою промисловістю та спільно створити майбутню продовольчу систему через доступ до наших інноваційних подій, цифрових платформ та заходів із залучення громадськості;
 • скористатися експертним наставництвом, індивідуальними програмами для підприємців та легкодоступним фінансуванням, щоб запустити, прискорити і масштабувати свій агропродовольчий бізнес.

Можливості фінансування:
https://www.eitfood.eu/open-calls

ЄІТ Виробництво (EIT Manufacturing)

ЄІТ Виробництво – це публічно-приватне партнерство, створене у 2019 році та співфінансоване Європейським Союзом. ЄІТ Виробництво є однією з дев’яти спільнот знань та інновацій, що підтримуються Європейським інститутом інновацій та технологій. Його мета – покращити життя людей через стале виробництво. Місія полягає в об’єднанні учасників виробничого сектору шляхом сприяння розвитку талантів та підприємництва для прискорення сталого розвитку інновацій в Європі.

ЄІТ Виробництво об’єднує зростаючу мережу промислових партнерів найвищого рівня, провідні академічні та дослідницькі установи з усього регіону, а також інноваційні стартапи, в тому числі на етапі масштабування, малі та середні підприємства.

ЄІТ Виробництво може допомогти:

 • дізнатися все про нові галузеві навички та про те, де інновації є найбільш необхідними;
 • розвинути навички та ділові якості, необхідні для впевненого запуску підприємства;
 • знайти інвесторів та компанії, які готові надати поради та підтримати Ваші починання;
 • одержати підтримку, необхідну для запуску нової компанії в Європі;
 • розбудувати мережу контактів у виробничому секторі.

Можливості фінансування:
https://www.eitmanufacturing.eu/calls/

ЄІТ Міська мобільність (EIT Urban Mobility)

ЄІТ Міська мобільність – це ініціатива Європейського інституту інновацій та технологій. З січня 2019 року вона працює над заохоченням позитивних змін у тому, як люди пересуваються містами, щоб зробити їх більш придатними для життя. Мета – стати найбільшою європейською ініціативою, що трансформує міську мобільність. Це допоможе зробити співфінансування у розмірі до 400 мільйонів євро (2020-2026) від ЄІТ органу Європейського Союзу .

Міська мобільність завжди перебуває під тиском. Серед майбутніх викликів – зростання чисельності міського населення, розбудова та утримання інфраструктури, економічні та екологічні витрати, пов’язані із заторами, вимоги до більшої доступності та безпеки, а також питання покращення якості повітря. Ґрунтуючись на ретельному аналізі, ЄІТ Міська мобільність відповідатиме на суспільні та міські виклики у сфері мобільності.

ЄІТ Міська мобільність може допомогти:

 • дізнатися все про поточні виклики мобільності, з якими стикаються європейські міста, та про те, як їх можна подолати;
 • розвинути навички та ділові якості, які можуть знадобитися людям для впевненого запуску проєктів;
 • знайти інвесторів та компанії, які готові консультувати та підтримувати ваші починання;
 • отримати підтримку, яка може знадобитися для запуску нової компанії в Європі;
 • розбудувати мережу контактів в секторі міського транспорту.

Можливості фінансування:
https://www.eiturbanmobility.eu/category/calls-for-proposals/

ЄІТ Культурні та творчі індустрії (EIT Cultural and Creative Industries)

ЄІТ Культурні та творчі індустрії має на меті докорінно змінити культурні та креативні сектори та індустрії (CCSI), привносячи нове розуміння конкурентоспроможності, сталого економічного зростання у поєднанні з позитивним соціальним та екологічним впливом.

ЄІТ Культурні та творчі індустрії має на меті докорінно трансформувати ціннісні мережі та екосистеми CCSI, щоб забезпечити їх конкурентоспроможність, інноваційність, фінансову стійкість, одночасно відповідаючи амбітним цілям кліматичної нейтральності та високим стандартам соціальної відповідальності. Це включає забезпечення справедливих і гідних умов праці для творчих працівників та працівників культури, гарантуючи при цьому різноманітність та інклюзивність.

ЄІТ Культурні та творчі індустрії може допомогти:

 • дізнатися все про те, як творчій людині бути більш технічно підкованою та мультидисциплінарною, а також про те, як люди можуть зробити свій внесок у більш стійке суспільство;
 • розвинути ділові якості та інноваційні навички в експериментальних просторах, що надасть впевненості для запуску творчих проєктів;
 • знайти інвесторів та бізнеси, які готові консультувати і підтримувати починання;
 • отримати підтримку, яка може знадобитися для запуску нової компанії в Європі;
 • розбудувати мережу контактів в секторі культури та творчості.

Дізнайтеся більше про можливості фінансування:
https://eit-culture-creativity.eu/calls-funding/

ЄІТ Здоров’я (EIT Health)

ЄІТ Здоров’я було створено у 2015 році як Спільноту знань та інновацій (KIC) Європейського інституту інновацій та технологій. ЄІТ складається з різних KIC, кожна з яких зосереджується на окремому секторі або сфері інновацій – в цьому випадку це здоров’я та старіння.

Ідея створення EIT KIC полягає в тому, що інновації розвиваються найкраще, коли потрібні люди об’єднуються для обміну досвідом. Так званий «трикутник знань» – це принцип, згідно з яким експерти з бізнесу, досліджень та освіти працюють разом як одне ціле, таким чином створюється оптимальне середовище для інновацій.

ЄIT Здоров’я поставила собі за мету вилікувати деякі з найтяжчих хвороб, що вражають нашу охорону здоров’я. її інноваційна модель як Спільноти знань та інновацій (KIC) покликана відповідати на виклики сьогодення – від більш точної діагностики раку до ефективного лікування хронічного болю. Вона будує не що інше, як загальноєвропейську систему інновацій, що ставить пацієнта в центр уваги.

ЄIT Здоров’я може допомогти:

 • дізнатися все про виклики в системі охорони здоров’я та про те, де інновації можуть допомогти;
 • розвинути навички та ділові якості, які можуть знадобитися для впевненого тестування та запуску інновацій у сфері охорони здоров’я;
 • знайти інвесторів та компанії, які готові консультувати та підтримувати Ваші починання;
 • отримати підтримку, яка може знадобитися для запуску нової компанії в Європі;
 • розбудувати мережу контактів в галузі охорони здоров’я.

Дізнайтеся більше про можливості фінансування:
https://eithealth.eu/get-involved/events-and-opportunities/