Крос-секторальні партнерства

Головна Партнерства Крос-секторальні партнерства

Європейські партнерства за різними темами

Деталі Європейських партнерств у рамках Програми «Горизонт Європа». Партнерські пропозиції, контактні дані, реквізити партнерів.

Партнерства в Програмі «Горизонт Європа»

Метою Європейських Партнерств між ЄС та асоційованими країнами, приватним сектором, фондами та іншими зацікавленими сторонами є вирішення глобальних проблем та модернізація промисловості.

Початковий список кандидатів на участь у Програмі «Горизонт Європа» наведено у Додатку 7 до Орієнтації до першого Стратегічного плану Програми «Горизонт Європа».

Нижче наведено партнерства, що перебувають на перетині різних тематик у Програмі «Горизонт Європа».

Деталі партнерств

Європейські партнерства «Інноваційні МСП»
Партнерство охоплює конкретну нішу, яка не адресована іншими заходами ЄС, чи національними та регіональними заходами – співпраця 2 або більше міжнародних партнерів, лідером яких є принаймні одне дослідницьке та інноваційне МСП.

Запропонована нова ініціатива має на меті допомогти інноваційним МСП розвиватися та вбудовуватися в глобальні ланцюжки доданої вартості та нові ринки. Цього можна досягти шляхом підтримки інноваційних МСП у розробці продуктів, процесів та послуг через фінансування спільних ринкових, транскордонних, дослідницьких та інноваційних проєктів, а також надання супутніх підтримуючих заходів. Це уможливить глобальну співпрацю та комерціалізацію нових знань.

Проєкт пропозиції про партнерство (травень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Фаб’єн Готьє, RTD-INNOVATIVESMES@ec.europa.eu.

Партнери: EUREKA – Пітер ЧісналлІСНАЛЛ.

Європейське партнерство «Відкрита наукова хмара» (EOSC)
Партнерство спрямоване на розгортання та консолідацію до 2030 року відкритого, надійного віртуального середовища, яке дозволить приблизно 2 мільйонам європейських дослідників зберігати, обмінюватися та повторно використовувати дослідницькі дані в різних країнах та в межах різних дисциплін.

Партнерство забезпечить стратегічну узгодженість та взаємодоповнюючі зобов’язання на рівні ЄС, на національному та інституційному рівнях, щоб об’єднати всі передові інфраструктури даних у Європі, модернізувати ERA, надавши можливість створювати набори даних «FAIR-by-design» (Знаходжувані, Доступні, Спільнокористовані, Можливість повторного користування/Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), а також наповнювати EOSC новими даними Проєкту USAID «Справедливе правосуддя» та супутніми послугами, (iv) розширювати культуру даних Проєкту USAID «Справедливе правосуддя» по всій Європі.

Контакти

На рівні ЄК: RTD-EOSC@ec.europa.eu.

Контакти партнерів: CESAER – Карел Луйбен.

EIT Клімат-KIC
Партнерство спрямоване на створення мережі університетів, підприємств та дослідницьких організацій, які пропонують рішення для пом’якшення наслідків зміни клімату або адаптації до них, а також прискорення розгортання нових рішень на ринку.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

На рівні ЄК: Сальваторе Аміко Роксас.

Партнери: Climate KIC  Хелен Спенс-Джексон, EIT – Міхал Гожинський

EIT InnoEnergy-KIC
Партнерство спрямоване на створення стійкої, довготривалої операційної бази між суб’єктами знань в енергетичному секторі. Цілі включають генерацію нових талантів, сприяють появі та впровадженню нових інноваційних рішень, а також створенню та розвитку компаній.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

На рівні ЄКК: Сальваторе Аміко Роксас.

Партнери: ЗНО – Міхал Гожинський.

EIT Digital-KIC
Місія EIT Digital полягає в тому, щоб стимулювати цифрові інновації та розвивати підприємницькі таланти з метою підвищення як економічного зростання, так і якості життя в Європі.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

На рівні ЄК: Далібор Младенка.

Партнери: Digital KIC – Федеріко Менна, EIT – Міхал Гожинський.

EIT Health-KIC
EIT Health надаватиме рішення, які дозволять європейським громадянам жити довше та здоровіше, сприяючи інноваціям.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

На рівні ЄК: Далібор Младенка.

Партнери: Health KIC – Ян-Філіп Бек, EIT – Міхал Гожинський.

EIT Food-KIC
EIT Food надаватиме рішення для розвитку висококваліфікованого харчового сектору та співпраці зі споживачами для створення та впровадження продуктів, послуг та нових технологій, що забезпечують здоровіший спосіб життя для всіх громадян Європи.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

На рівні ЄК: Далібор Младенка.

Партнери: Food KIC – Джованні Коломбо, EIT – Міхал Гожинський.

EIT Manufacturing-KIC
EIT Manufacturing надаватиме рішення для трансформації сучасних промислових форм виробництва в бік більш наукомістких, стійких, із низьким рівнем викидів, трансгалузевих технологій виробництва та переробки, для реалізації інноваційних продуктів, процесів та послуг.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

Партнери: Manufacturing KIC – info_ep@eitmanufacturing.eu, EIT – Міхал Гожинський.

EIT Raw Materials-KIC
EIT Raw Materials надаватиме рішення для підвищення конкурентоспроможності, зростання та привабливості європейського сировинного сектору за допомогою радикальних інновацій, нових освітніх підходів та підприємництва.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

На рівні ЄК: Сальваторе Аміко Роксас.

Партнери: InnoEnergy KIC – Андреас Клоссек, EIT – Міхал Гожинський.

EIT Urban Mobility-KIC
EIT Urban Mobility надаватиме рішення для розвитку більш екологічної, інклюзивної, безпечної та розумної міської транспортної системи.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

Партнери: Manufacturing KIC – Бернадет Берґсма, EIT – Міхал Гожинський.

EIT Cultural and Creative Industries-KIC
EIT Cultural and Creative Industries має на меті підвищити конкурентоспроможність та інноваційні можливості в культурних та креативних індустріях шляхом сприяння генерації талантів, підтримки появи та впровадження інноваційних рішень, прискорення розробки інноваційними компаніями рішень у цій галузі.

Проєкт пропозиції партнерства (травень 2019 року, оновлення очікує на розгляд).

Контакти

Партнери: ЗНО – Міхал Гожинський.

Джерело інформації:
Сайт Європейської комісії