Партнерства за напрямом «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство і навколишнє середовище»

Головна Партнерства Партнерства за напрямом «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство і навколишнє середовище»

Європейські партнерства в галузі продовольства, біоекономіки, природних ресурсів, сільського господарства та навколишнього середовища

Деталі Європейських партнерств у рамках Програми «Горизонт Європа». Партнерські пропозиції, контактні дані, реквізити партнерів.

Партнерства в Програмі «Горизонт Європа»

Метою Європейських партнерств між ЄС та асоційованими країнами, приватним сектором, фондами та іншими зацікавленими сторонами є вирішення глобальних проблем та модернізація промисловості.

Початковий список кандидатів на участь у Програмі «Горизонт Європа» наведено у Додатку 7  до Орієнтації до першого Стратегічного плану Програми «Горизонт Європа».

Нижче наведено партнерства у сфері продовольства, біоекономіки, природних ресурсів, сільського господарства та навколишнього середовища.

Деталі партнерств

Європейське партнерство для прискорення переходу систем землеробства: агроекологічні живі лабораторії та дослідницька інфраструктура.
Партнерство спрямоване на структурування та підтримку мережі живих лабораторій та дослідницької інфраструктури, що прискорює перехід до агроекології по всій Європі. Воно надасть простір для довгострокових, специфічних для конкретної ділянки, багатосторонніх та реальних експериментів, а також надасть готові до впровадження практики, які допоможуть фермерам зрозуміти та запровадити агроекологічні практики в масштабах, необхідних для позитивних економічних, екологічних та соціальних наслідків.

До 2030 року екосистема навколо агроекології буде краще пов’язана на рівні ЄС, знання про агроекологічні процеси сприятимуть засвоєнню агроекології фермерами та навколишнім середовищем, а також покращаться соціальні показники сільського господарства.

Остаточна проєктна пропозиція щодо партнерства (березень 2022 року).

Контакти

На рівні ЄК: Паола Еулаліо, Сусана Гаона Саез.

Партнери: Стратегічна робоча група SCAR з агроекології (SCAR-AE) – Ніколя Тінуа, Бенджамін Санчес, Торстен Родель Берг.

Європейське партнерство для здоров'я та благополуччя тварин (PAHW)
Партнерство спрямоване на надання ключових знань, послуг та продуктів для значного покращення контролю інфекційних захворювань та благополуччя тварин у скоординований спосіб, що сприятиме підтримці тваринництва та захисту здоров’я населення. До нього будуть залучені референс-лабораторії, фінансові агенції та задіяна співпраця з приватним сектором.

До 2030 року програми будуть ще більше узгоджені, екосистема досліджень та інновацій у сфері здоров’я та благополуччя тварин стане сильнішою, покращуючи готовність та надаючи додаткові рішення для запобігання, виявлення та реагування на пріоритетні інфекційні захворювання тварин, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та покращення добробуту тварин.

Остаточна проєктна пропозиція про партнерство (квітень 2022 року).

Контакти

На рівні ЄК: Жан-Шарль Кавітт, Валеріо Аббадесса.

Партнери: Sciensano, Бельгійський інститут охорони здоров’я – Hein Imberechts, Діагностика для тварин – Жан-Луї Гуно.

Європейське партнерство «Цифрові дані у сільському господарстві»
Це партнерство підтримуватиме стале сільське господарство в ЄС, а також моніторинг та реалізацію політики шляхом використання цифрових технологій та технологій даних для спостереження за навколишнім середовищем.

Партнерство генеруватиме загальноєвропейські набори даних та інформацію шляхом об’єднання наборів геопросторових даних та даних спостережень за Землею, а також використовуватиме технології даних для надання рішень для сільськогосподарського сектору, що дозволить забезпечити більш ефективне, екологічно чисте та прибуткове виробництво, а також зміцнить потенціал моніторингу в різних сферах політики.

Остаточна проєктна пропозиція щодо партнерства (березень 2022 року).

Стратегічний порядок денний досліджень та інновацій (березень 2023 року).

Контакти

На рівні ЄК: Франц Іммлер, Доріс Марквардт.

Партнери: Національна дослідницька рада Італії – Нікола Пірроне, Данське сільськогосподарське агентство – Єспер Стендаль Соренсен, Університет Малаги – Хосе Ф. Алдана-Монтес.

Європейське партнерство з біорізноманіття (Biodiversa+)
Європейське партнерство з біорізноманіття, спільно-розроблене та спіфінансоване Європейською комісією та мережею BiodivERsA, має на меті створити комплексну платформу, яка об’єднує національні та європейські дослідницькі та інноваційні програми. Партнерство допомагає подолати кризу біорізноманіття як на європейському, так і на глобальному рівнях. Воно об’єднує фінансові та нефінансові ресурси для підтримки Європейської стратегії біорізноманіття до 2030 року та Бачення 2050 року «Життя в гармонії з природою» Конвенції ООН про біологічне різноманіття. Партнерство, започатковане в жовтні 2021 року, спрямоване на об’єднання зусиль заради сталого майбутнього.

Партнерство Biodiversa+ об’єднує 80 дослідницьких програматорів та спонсорів, а також суб’єктів екологічної політики з 40 європейських та асоційованих країн. Воно спільно розробляє та впроваджує міждисциплінарні дослідницькі ініціативи, проводить спільні щорічні конкурси проєктів та підтримує транснаціональну мережу для гармонізованого моніторингу біорізноманіття. Biodiversa+ також сприяє розробці та впровадженню природоорієнтованих рішень та  посилює вплив і видимість загальноєвропейських досліджень у формуванні політики.

Проєкт пропозиції про партнерство (травень 2020 року).

Стратегічний порядок денний досліджень та інновацій (листопад 2021 року).

Партнерський мікрофіш у Звіті про моніторинг за 2022 рік, що проводиться один раз на два роки.

Контакти

На рівні ЄК: RTD BIODIVERSITY, ENV RESEARCH.

Партнери: Список партнерів Biodiversa+; Новий виконавчий директор Biodiversa+ розпочне роботу у французькій Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) у січні 2024 року.

Європейське партнерство для кліматично нейтральної, сталої та продуктивної «Блакитної» економіки (SBEP)
Запропоноване Ппартнерство забезпечить справедливий та інклюзивний перехід до кліматично нейтральної, стійкої та продуктивної «блакитної» економіки через ключові сфери втручання, що забезпечують здоровий океан, добробут громадян та «блакитну економіку», яка перебуває в гармонії з природою та переваги якої розподіляються справедливо.

SBEP націлене на цілі «Європейського зеленого курсу» та «Цифрової Європи» і робить внесок у Глобальну систему спостереження за Землею, мобілізуючи відповідні зацікавлені сторони з чотирьох спіралей, які спільно створюватимуть та впроваджуватимуть рішення, засновані на знаннях, та інноваційні моделі управління, а також об’єднуючи фінансові ресурси для спільних транснаціональних конкурсів та ресурси для інших видів діяльності.

Інтеграція ініціатив і стратегій, що стосуються морських басейнів, забезпечить досягнення впливу на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Проєкт пропозиції про партнерство (липень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Венді Бонне, Едуардо Каркейджейро.

Партнери: Міністерство університетів та досліджень (Італія) та співкоординатор Дослідницької ради Норвегії та 58 інших партнерів.

Європейське партнерство для сталих продовольчих систем
Партнерство координуватиме, узгоджуватиме та використовуватиме європейські та національні науково-дослідні зусилля для забезпечення майбутнього продовольчих систем для отримання спільної вигоди за допомогою інтегрованого та міждисциплінарного системного підходу, а також надаватиме рішення для стратегії «Від ферми до виделки». Партнерство надасть наукові докази, а також досвід співпраці між практиками та громадянами для підтримки трансформації місцевих, національних, європейських та глобальних продовольчих систем.

Мета партнерства полягає в тому, щоб «колективно розробити та впровадити загальноєвропейське партнерство в галузі досліджень та інновацій для прискорення переходу до здорового харчування, яке забезпечується через безпечне та екологічно чисте виробництво та споживання, в стійких продовольчих системах ЄС та світу».

Остаточна проєктна пропозиція про партнерство (квітень 2022 року).

Контакти

На рівні ЄК Ганс-Йорг Лютцеєр, Даніела Лют.

Партнери: ANR (Agence National de la Recherche), Франція – Жиль ФЕРОН, Клод ІВЕН, Ксав’є ЕНГЕЛЬС.

Європейське партнерство заради циркулярної біотехнологічної Європи
Мета ініціативи – зробити значний внесок у досягнення кліматичних цілей до 2030 року, прокласти шлях до кліматичної нейтральності до 2050 року та підвищити стійкість і циркулярність систем виробництва та споживання відповідно до Європейського зеленого курсу.

Партнерство належить до спільно-програмованих ініціатив та спрямоване на розробку та розширення сталого постачання та перетворення біомаси на продукти на біологічній основі, зосереджуючись на багатомасштабній переробці біопереробних заводів та застосуванні підходів циркулярної економіки, таких як утилізація біологічних відходів сільського господарства, промисловості та муніципального секторів. Він також спрямований на розгортання біологічних інновацій у регіональному масштабі з метою відродження сільських та маргінальних регіонів.

Партнерство було засновано Регламентом Ради (ЄС) 2021/2085 від 19 листопада 2021 року.

Контакти

На рівні ЄК: Мартон Кері.

Партнери: Консорціум біологічної промисловості (BIC) – Дірк Каррез, Партнерський веб-сайт.

Водна безпека планети в рамках Європейського партнерства (Water4All)
Мета ініціативи полягає в тому, щоб прискорити системні трансформації всього конвеєра досліджень та інновацій у сфері водних досліджень, сприяючи встановленню зв’язків між «власниками» проблем та постачальниками рішень.

Воно пропонує портфель багатонаціональних, багатогранних і міжсекторальних підходів, що охоплюють політичні, екологічні, економічні, технологічні та соціальні міркування для забезпечення водної безпеки для всіх у довгостроковій перспективі.

До 2030 року партнерство має намір досягти зниження водного стресу, посилення захисту водних ресурсів та екосистем, а також підвищення стійкості, пом’якшення та адаптації водних систем до глобальних змін.

Проєкт пропозиції про партнерство (травень 2020 року).

Контакти

На рівні ЄК: Панайотіс Балабаніс.

Партнери: Agence Nationale de la Recherche (ANR) – Olivier Bouc.

Джерело інформації:
Сайт Європейської комісії