Нормативна база

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (далі – Програма) ґрунтується на Договорі про функціонування Європейського Союзу (консолідована версія, далі –  ДФЄС або Договір) у розділах «Промисловість» та «Дослідження, технологічний розвиток та космос», викладених у статтях 173, 182, 183 та 188 Договору.

З огляду на потужну підтримку інновацій, Цільова програма, спрямована на реалізацію Програми, наразі ґрунтується на розділах «Промисловість» і «Дослідження, технологічний розвиток і космос», як це визначено статтями 173 і 182 Договору. Це положення поширюється і на спеціальну програму, що стосується оборонних досліджень.

Створення Європейського інституту інновацій та технологій (ЄІТ) випливає з положень, викладених у розділі «Промисловість» ДФЄС, а його постійна фінансова підтримка забезпечується Програмою.

Програма досліджень і навчання Євратому ґрунтується на положеннях, викладених у статті 7 Договору про Європейське співтовариство з атомної енергії (Договір про Євратом).

Програма «Горизонт Європа», визначена як головна дослідницька та інноваційна ініціатива Європейського Союзу, має бути реалізована в період 2021-2027 років. Функціональні можливості та фінансові умови цієї Програми визначені низкою міжнародних документів.

Основні міжнародно-правові документи, які складають нормативну базу Програми, охоплюють такі акти.

Правила участі формалізовані в Регламенті (ЄС) 2021/695 Європейського Парламенту та Ради від 28 квітня 2021 року про створення Програми, в якому встановлені вимоги до участі та розповсюдження результатів Програми.

Ключовими питаннями, що їх урегульовує Регламент, є:

  • розподіл бюджетних коштів Програми, виділення фінансових ресурсів для проведення науково-дослідницької та інноваційної діяльності в межах Програми;
  • формування структури Програми, що охоплює різні напрями та кластери, в межах яких організовується проведення науково-дослідницької та інноваційної діяльності;
  • встановлення вимог до участі в Програмі, включаючи критерії прийнятності для заявників, вимоги до співпраці, заходи щодо забезпечення прозорості та справедливості процесу відбору тощо.

Іншим важливим законодавчим актом ЄС, що стосується участі у Програмі, є Фінансовий регламент , офіційно відомий як Регламент (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу. Цей документ визначає загальні бюджетні правила ЄС, зокрема, щодо надання фінансування через Програму, та містить низку визначень понять і термінів, які стосуються цих правил.