Стратегічний план на 2021-2024 рр.

Головна Про Горизонт Європа Стратегічний план на 2021-2024 рр.

Програма «Горизонт Європа» є черговим етапом «науково-технічної експансії ЄС», який окреслює стратегічні траєкторії, сприяючи співпраці не тільки між державами-членами, але й науковими спільнотами, промисловістю та громадськістю інших регіонів світу.

Першим стратегічним документом Програми є Стратегічний план на 2021–2024 рр. Він окреслює динаміку інвестицій у дослідження та інновації на період перших чотирьох років, що відповідає цілям Європейської Комісії щодо створення технологічно розвиненої, кліматично нейтральної Європи, здатної забезпечити економічний добробут своїх громадян.

Наголошуючи на важливості об’єднання зусиль, План відповідає на складні питання, що виникли у зв’язку з пандемією COVID-19, і передбачає потребу в значних інвестиціях у передові технології та застосування комплексних, міждисциплінарних підходів. Програма має на меті прискорити перехід до екологічної сталості та цифрового розвитку, зосереджуючись на таких важливих сферах, як «зелені» інструменти логістичних процесів, цифрові технології та суспільні трансформації. Водночас у Плані окрему увагу акцентовано на потребі досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

Загалом Стратегічний план визначає чотири основні напрями фінансування досліджень та інновацій у межах Програми окресленого вище періоду:

  1. Просування відкритої стратегічної автономії шляхом ініціювання розвитку критично важливих цифрових, допоміжних та нових технологій, галузей та виробничих ланцюжків.
  2. Відновлення екосистем та біорізноманіття Європи при сталому управлінні природними ресурсами.
  3. Новаторські підходи в трансформації економіки Європи в передову циркулярну, кліматично нейтральну та стійку економіку, що ґрунтується на сучасних цифрових технологіях.
  4. Сприяння розвитку більш активного, інклюзивного та демократичного європейського суспільства.

У наступному Стратегічному плані на 2025–2027 роки сформульовані ключові стратегічні напрями завершального етапу наймасштабнішої на сьогодні програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій.

Ґрунтуючись на правовій базі Програми «Горизонт Європа», цей аналітичний документ присвячений вивченню змін, що відбулися (та можуть відбутися) з моменту прийняття першого Стратегічного плану Програми (2021–2024 рр.), а також аналізу змін у контексті політики ЄС, глобальних відносин, суспільної динаміки, економічної політики та досягнень у ділянці науки і технологій. Використовуючи результати дослідження, а також аналіз висновків зі звіту «Ефективність науки, досліджень та інновацій в ЄС до 2022 року», документ надає огляд ключових політичних, соціально-економічних та екологічних факторів, узгоджуючи їх із політичними пріоритетами ЄС та її держав-членів, а також розглядає потенційні виклики та можливості для європейського суспільства.