Кластер 2. Культура, креативність та інклюзивне суспільство

Проєкти кластера 2 «Культура, креативність та інклюзивне суспільство» фокусуються на вирішенні питань, дотичних до демократичного врядування, збереження культурної спадщини, сприяння зростанню креативної економіки та управління суспільними й економічними реформами. Тематичний кластер покликаний допомогти у подоланні викликів, пов’язаних із демократичними процесами, збереженням культурної спадщини, сприянням економічній життєздатності креативного сектору та орієнтуванні у складних змінах, що виникають як у суспільстві, так і в економіці.

Проєктні пропозиції в межах цього кластера розглядаються за такими трьома напрямами.

Напрям «Інноваційні дослідження з питань демократії та врядування». Метою цього напряму є посилення демократичного врядування та зміцнення довіри до демократичних інституцій шляхом поширення комплексних знань, надання інформації та науково обґрунтованих рекомендацій. Основною ціллю є зміцнення фундаментальних прав, розширення можливостей активного та інклюзивного громадянства, що сприятиме довгостроковому покращенню підзвітності, прозорості, ефективності та довіри до інституцій і політик, що ґрунтуються на верховенстві права. Ініціативи стануть основою для вироблення рекомендацій щодо захисту свобод, підтримки верховенства права та зміцнення демократії перед обличчям різноманітних загроз. Заходи у межах цього напряму спрямовані на сприяння розширенню політичної участі, соціального діалогу, соціальної інтеграції, громадянської активності та гендерної рівності. Крім того, напрямок використовуватиме досвід соціальних і гуманітарних наук для аналізу та реагування на наслідки вторгнення Росії в Україну, враховуючи мінливий геополітичний ландшафт європейського сусідства та політики розширення.

Напрям «Інноваційні дослідження європейської культурної спадщини та культурних і креативних індустрій». Цей напрям має на меті сприяти підвищенню доступності та взаємодії з культурною спадщиною, наголошуючи на потребі її захисту, розвитку та відновленні. Дослідження та інновації відіграватимуть ключову роль у сприянні сталому зростанню та створенню робочих місць у культурних та креативних індустріях. Крім того, такі зусилля активно сприятимуть інтеграції зазначених галузей в європейську промислову політику, визнаючи їх каталізаторами інновацій та конкурентоспроможності. Зокрема, два конкурси за цим напрямом сприятимуть створенню спільного цифрового простору для європейської культурної спадщини, що ще більше посилить прихильність до збереження та просування культурного багатства1.

Напрям «Інноваційні дослідження соціально-економічних трансформацій». Запропоновані ініціативи спрямовані на подолання нерівності в соціальній, економічній та політичній сферах, сприяння розвитку людського капіталу та узгодження з цілісним європейським підходом до інклюзивного зростання. Зокрема, йдеться про визнання та подолання наслідків технологічного прогресу та економічної взаємозалежності з акцентом на посилення соціальної стійкості та досягнення цілей, викладених у Плані дій Європейського стовпа соціальних прав (Action Plan of the European Pillar of Social Rights). Цей напрям сприятиме подальшій підтримці політики ЄС у сфері міграції та мобільності, одночасно виступаючи за інтеграцію та справедливі перетворення як у цифровому, так і в «зеленому» переходах.

Для отримання додаткової інформації про тематичний фокус «Культура, креативність та інклюзивне суспільство», в тому числі про те, як кластер 2 сприяє досягненню цілей і пріоритетів ЄС щодо зміцнення демократичного врядування та участі громадян, збереження та популяризації культурної спадщини, а також реагування на соціальні, економічні, технологічні та культурні трансформації, будь ласка, ознайомтеся з відповідною Робочою програмою на 2023-2024 рр.

У межах цього кластера особливу увагу слід приділити аспектам синергії.

  1. Заявники повинні активно шукати стратегічні партнерства та вивчати можливості подальшої фінансової підтримки для посилення синергії. У цьому контексті заявникам слід зосередити увагу на конкурсах EU Synergies, які дозволяють проєктам, що вже отримали фінансування, одержати доступ до додаткового фінансування від різних програм ЄС з досліджень та розробок, національних або регіональних ініціатив (наприклад, ERDF, ESF+, JTF, EMFF, EAFRD, InvestEU), а також приватних фондів.
  2. Зусилля мають бути спрямовані на визначення та використання взаємодоповнюючих компонентів та синергії з іншими відповідними програмами ЄС, такими як: Creative Europe; Erasmus+; Global Europe, the EU’s Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument; Digital Europe Programme (DEP); Reform Support Programme, Justice, Rights and Values Fund; Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

1 Див. конкурс «A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – 2023» у розділі відповідної Робочої програми. Комісія планує сформулювати наступний конкурс, який охоплюватиме ініціативи, спрямовані на розвиток цифрового спільного простору для європейської культурної спадщини. Пропоноване доповнення слугуватиме поправкою до конкретного розділу Робочої програми. ^