Дослідницькі інфраструктури

Дослідницькі інфраструктури – це об’єкти, які надають ресурси та послуги дослідницьким спільнотам для проведення досліджень та сприяння інноваціям у своїх галузях.

До них належать:

  • основне обладнання або комплекси приладів;
  • об’єкти, пов’язані зі знаннями, такі як колекції;
  • архіви або інфраструктури наукових даних;
  • обчислювальні системи;
  • комунікаційні мережі.

Дослідницькі інфраструктури можуть допомогти досягти чотирьох ключових стратегічних напрямів, надаючи найсучасніші послуги, знання та інструменти для вирішення суспільних викликів, підтримки формування політики на основі фактичних даних, а також розширення галузевих знань і технічних ноу-хау. Їх використання слід заохочувати в усіх напрямах Програми «Горизонт Європа».

Дослідники, залучені до діяльності Програми «Горизонт Європа», матимуть доступ до більшості даних, що генеруються та збираються дослідницькими інфраструктурами, і зможуть обробляти їх через Європейську хмару відкритої науки (англ. EOSC) та Європейську інфраструктуру даних (англ. EDI).

Дослідницькі інфраструктури підтримуватимуть розвиток і консолідацію Європейської хмари відкритої науки через спеціальне партнерство. Програма «Горизонт Європа» також підтримуватиме та сприятиме залученню громадян, громадського суспільства та кінцевих користувачів до громадської діяльності, громадянської науки та інноваційних методів досліджень та інновацій, керованих користувачами. Важливо зазначити, що громадяни та кінцеві користувачі будуть робити значний внесок у результати досліджень та інновацій.

Вся інформація про фінансування, детальна інформація про конкурси та порядок подання заявок розміщена на порталі «Фінансування та тендери».

Можливості фінансування в рамках програми «Горизонт Європа» викладені в багаторічних робочих програмах, які охоплюють переважну більшість доступних видів підтримки.