Інформація про відкриті конкурси в рамках 6 кластера «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси в рамках 6 кластера «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище»

«Офіс Горизонт Європа в Україні» продовжує інформувати, що за 6 кластером «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище» ІІ напряму «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» Програми «Горизонт Європа» є ще 9 конкурсів із кінцевою датою подання заявок на участь 08 жовтня 2024 року.

 

  1.                   «Розроблення підходів до моніторингу з високою просторовою роздільною здатністю та географічно чітко вираженого реєстру для вуглецевого землеробства» (Development of high spatial-resolution monitoring approaches and geographically-explicit registry for carbon farming) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-07.

Деталі: http://surl.li/tresh

 

  1.                   «Управління лісовими торфовищами» (Managing forest peatsoils) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-08.

Деталі: http://surl.li/tresy

 

  1.                   «Системи для кількісної оцінки потоків азоту та нестабільності в європейських ландшафтах» (Systems to quantify nitrogen fluxes and uncertainties in European landscapes) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-04.

Деталі: http://surl.li/trewc

 

  1.                   «На шляху до системи динамічного моніторингу для оцінки стану та просторово-часових змін ерозії ґрунтів у європейському масштабі» (Towards a dynamic monitoring system to assess status and spatiotemporal changes of soil erosion at European scale) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-03.

Деталі: http://surl.li/trexl

 

  1.                   «Живі лабораторії в міських районах для здорових ґрунтів» (Living Labs in urban areas for healthy soils) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-02.

Деталі: http://surl.li/treyg

 

  1.                   «Спільне створення рішень для здоров’я ґрунту в живих лабораторіях» (Co-creating solutions for soil health in Living Labs) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-01.

Деталі: http://surl.li/treze

 

  1.                   «Здоров’я ґрунту, запилення та ключові функції екосистеми» (Soil health, pollinators and key ecosystem functions) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-05.

Деталі: https://salo.li/aEA99f0

 

  1.                   «Використання багатофункціонального потенціалу біорізноманіття ґрунту для здорових сівозмін» (Harnessing the multifunctional potential of soil biodiversity for healthy cropping systems) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-06.

Деталі: https://salo.li/B2094Ae

 

  1.                   «Оцінка здоров’я ґрунту в Африці» (Assessment of Soil Health in Africa) HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-09.

Деталі: https://salo.li/757A09e