Інформація про відкриті конкурси за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» Програми «Горизонт Європа»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» Програми «Горизонт Європа»

«Офіс Горизонт Європа в Україні» інформує, що з 07 травня 2024 року за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» ІІ напряму «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» у межах Програми «Горизонт Європа» відкрито 16 конкурсів із кінцевою датою подання заявки на участь 05 вересня 2024 року.

1. «Пост-літій-іонні технології та відповідні методи виробництва для мобільних застосувань (Покоління 5) (Партнерство Batt4EU)» (Post-Li-ion technologies and relevant manufacturing techniques for mobility applications (Generation 5) (Batt4EU Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D2-02-02.

Деталі: http://surl.li/tmnuy

 

2. «Зменшення розміру та ваги елементів і упаковки акумуляторних систем, інтеграція легких і функціональних матеріалів, інноваційне терморегулювання та безпечний і сталий підхід до проєктування (Партнерство Batt4EU)» (Size & weight reduction of cell and packaging of batteries system, integrating lightweight and functional materials, innovative thermal management and safe and sustainable by design approach (Batt4EU Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D2-02-03.

Деталі: http://surl.li/tmnvf

 

3. «Сталі високопродуктивні виробничі процеси для стабільних літій-металевих анодів для акумуляторів наступного покоління (Партнерство Batt4EU)» (Sustainable high-throughput production processes for stable lithium metal anodes for next generation batteries (Batt4EU Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D2-02-01.

Деталі: http://surl.li/tmnvj

 

4. «Нова структура для підвищення культури безпеки дорожнього руху в ЄС» (A new framework to improve traffic safety culture in the EU) HORIZON-CL5-2024-D6-01-12.

Деталі: http://surl.li/tmnvo

 

5. «ШІ для розширеного і колективного сприйняття та прийняття рішень для додатків CCAM (Кооперативність, підключення та автоматизована мобільність) (Партнерство CCAM)» (AI for advanced and collective perception and decision making for CCAM applications (CCAM Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D6-01-04.

Деталі: http://surl.li/tmnvs

 

6. «Централізовані, надійні, кібербезпечні та модернізовані архітектури бортового електронного управління для CCAM, підключені до хмарного континууму (Партнерство CCAM)» (Centralised, reliable, cyber-secure & upgradable in-vehicle electronic control architectures for CCAM connected to the cloud-edge continuum (CCAM Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D6-01-01.

Деталі: http://surl.li/tmnvy

 

7. «Наслідки революційних змін у транспорті: на шляху до стійкої, безпечної та енергоефективної мобільності» (Effects of disruptive changes in transport: towards resilient, safe and energy efficient mobility) HORIZON-CL5-2024-D6-01-11.

Деталі: http://surl.li/tmnwf

 

8. «Забезпечення захисту, стійкості та захищеності цифрових систем на воді» (Ensuring the safety, resilience and security of waterborne digital systems) HORIZON-CL5-2024-D6-01-10.

Деталі: http://surl.li/tmnwh

 

9. «Мережа співпраці країн-членів ЄС/Асоційованих країн у сфері досліджень задля прискорення дорожньої мобільності з нульовим рівнем викидів (Партнерство 2ZERO)» (EU Member States/Associated countries research policy cooperation network to accelerate zero-emission road mobility (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D6-01-13.

Деталі: http://surl.li/tmsyz

 

10. «Підвищення ефективності транспортної інфраструктури – інноваційні цифрові інструменти та рішення для моніторингу та покращення управління та експлуатації транспортної інфраструктури» (Improved transport infrastructure performance – Innovative digital tools and solutions to monitor and improve the management and operation of transport infrastructure) HORIZON-CL5-2024-D6-01-08.

Деталі: http://surl.li/tmnwm

 

11. «Оптимізація мультимодальних мереж та управління дорожнім рухом, використання даних з інфраструктури, мобільність пасажирських та вантажних перевезень» (Optimising multimodal network and traffic management, harnessing data from infrastructures, mobility of passengers and freight transport) HORIZON-CL5-2024-D6-01-06.

Деталі: http://surl.li/tmnwp

 

12. «Гармонізація діяльності різнорідних учасників змішаних перевезень в екосистемі CCAM (Партнерство CCAM)» (Orchestration of heterogeneous actors in mixed traffic within the CCAM ecosystem (CCAM Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D6-01-03.

Деталі: http://surl.li/tmnws

 

13. «Політика та управління, що формують майбутні системи транспорту та мобільності» (Policies and governance shaping the future transport and mobility systems) HORIZON-CL5-2024-D6-01-09.

Деталі: http://surl.li/tmnwu

 

14. «Надійна передача знань та ноу-хау для ключових шляхів розгортання та впровадження Єдиної  методології оцінювання в ЄС (Партнерство CCAM)» (Robust Knowledge and Know-How transfer for Key-Deployment Pathways and implementation of the EU-CEM (CCAM Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D6-01-05.

Деталі: http://surl.li/tmnxl

 

15. «Масштабування логістичних інновацій, що підтримують декарбонізацію вантажних перевезень у доступний спосіб» (Scaling up logistics innovations supporting freight transport decarbonisation in an affordable way) HORIZON-CL5-2024-D6-01-07.

Деталі: http://surl.li/tmnxt

 

16. «Сценарний підхід до гарантування безпеки CCAM та пов’язаної з ним “взаємодії людини з машиною” в транспортній системі, що динамічно розвивається (Партнерство CCAM)» (Scenario-based safety assurance of CCAM and related HMI in a dynamically evolving transport system (CCAM Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D6-01-02.

Деталі: http://surl.li/tmnxx