Інформація про відкриті конкурси за програмним компонентом «Європейські інноваційні екосистеми»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси за програмним компонентом «Європейські інноваційні екосистеми»

Інформуємо, що за програмним компонентом «Європейські інноваційні екосистеми» ІІІ напряму «Інноваційна Європа» відкриті два конкурси з кінцевим терміном подання заявок для участі – 25 квітня 2024 року.

1. Конкурс «Інноваційна платформа Африканський Союз – Європейський Союз» (The African Union-European Union Innovation Platform) HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01.

Очікувані результати. Посилення співпраці у сфері досліджень та інновацій (R&I) між Африканським Союзом (АС) та Європейським Союзом (ЄС) є ключовим пріоритетом Звернення ЄС «На шляху до всеосяжної стратегії з Африкою», в якій роль R&I визнається рушійною силою сталого та інклюзивного економічного зростання та створення робочих місць, що сприятиме зменшенню бідності та нерівності. На першій зустрічі міністрів з питань досліджень і інновацій в рамках Політичного діалогу високого рівня АС-ЄС з питань науки, технологій та інновацій (HLPD on STI) було вирішено зосередити співпрацю на чотирьох пріоритетних напрямах: Громадська охорона здоров’я, Зелений перехід, Технології та Інновації (HLPD on STI), Потенціал для науки, а також було домовлено про розробку спільного Інноваційного порядку денного АС-ЄС, який мав бути прийнятий на другій Міністерській зустрічі АС-ЄС з питань досліджень та інновацій на початку 2023 року.

Тема сприяє реалізації пріоритетних напрямків діяльності (номер 9), перелічених у Висновках Ради щодо майбутнього управління Європейським дослідницьким простором, щодо запуску пілотної ініціативи за підходом Team Europe для конкретного регіону світу та/або теми.

Ця тема також спрямована на підтримку ключових заходів, зазначених у Висновках Ради щодо Глобального підходу до досліджень та інновацій – стратегії ЄС для міжнародного співробітництва в мінливому світі, зокрема, у пункті двадцять дев’ять, що стосується партнерства АС-ЄС, спрямованого на розробку спільного порядку денного ЄС-АС у сфері досліджень та інновацій для підтримки розбудови дослідницького потенціалу та перетворення результатів досліджень, в тому числі в рамках «Африканської ініціативи» в рамках робочих програм «Горизонт Європа» на 2021-2022 рр., на соціальні, економічні та екологічні вигоди, згідно з угодою, досягнутою під час міністерської зустрічі з питань досліджень та інновацій між ЄС та АС у 2020 році.

Діяльність, що фінансується в рамках цієї теми, буде спрямована на підтримку реалізації Інноваційного порядку денного АС-ЄС. Очікується, що в заході візьмуть участь різні зацікавлені сторони в сфері інновацій з ЄС і Африканського Союзу з академічних кіл і бізнесу, включаючи вищі навчальні заклади, державні та приватні науково-дослідні установи, неурядові організації, міжнародні фінансові установи, інкубатори та акселератори, центри трансферу технологій і розбудови потенціалу.

Метою теми буде сприяння розвитку зв’язків і мереж між учасниками інноваційної діяльності з інноваційних екосистем Африканського Союзу та Європейського Союзу, включаючи також вимір соціальних інновацій.

Цільова група(и): мережі стартапів, інноваторів, інкубаторів, акселераторів, наукові кола, науково-дослідні та технологічні організації (державного та приватного сектору), аналітичні центри, неурядові організації (НУО), організації громадянського суспільства, суб’єкти приватної форми власності та суб’єкти у сфері фінансової діяльності.

З метою забезпечення міждисциплінарного підходу вибраний консорціум повинен складатися з різних зацікавлених сторін (наприклад, мереж стартапів, інноваторів, інкубаторів, акселераторів, академічних кіл, науково-дослідних і технологічних організацій, аналітичних центрів, НУО, приватного і фінансового секторів, спільнот знань та інновацій (KIC) Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) тощо).

Очікується, що після завершення проєкту ця платформа продовжить свою діяльність без фінансування з боку «Горизонт Європа». Тому ми просимо розробити план сталого розвитку. 

Дізнатися більше та податися на конкурс можна за посиланням.

 

2. Конкурс «Стартап Європа» (Startup Europe) HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02.

Очікувані результати. Очікується, що результати виконання проєкту сприятимуть досягненню таких результатів:

  • збільшення присутності на ринку європейських стартапів у сфері стратегічних цифрових технологій та високотехнологічних інновацій [1], зокрема, штучного інтелекту (ШІ), передових обчислень, кібербезпеки, Інтернету наступного покоління, блокчейну, Інтернету речей (IoT), метавсесвіту, енергетики, зелених технологій, агротехнологій та фінтеху;
  • покращення зв’язку стартапів, включаючи стартапи, що підтримуються Європейським інститутом інновацій та технологій (EIT) та Європейською інноваційною радою (EIC), а також власників Знаку якості (Seal of Excellence), з відповідними місцевими та/або європейськими екосистемами, спільнотами та потенційними новими ринками;
  • розширення можливостей у поєднанні технологічних рішень, розроблених високоінноваційними цифровими та високотехнологічними стартапами, що фінансуються Європейським Союзом (ЄС), з інвестиціями та можливостями зростання у співпраці з іншими ініціативами, такими як: Європейська інноваційна Рада (ЄІР), Європейський інститут інновацій і технологій (ЄIT) та Спільноти знань та інновацій (KIC), InvestEU, Програма «Цифрова Європа», Women TechEU, державними та приватними покупцями, інвесторами та корпоративними інноваційними підприємствами, а також стартап-містечками [2].

Для досягнення зазначених вище результатів буде визначено пріоритетність проєктів:

  • стартапи, які або вже досягли стадії продукту, що відповідає потребу ринку, або залучили принаймні один раунд фінансування (посівний або пізніший); та
  • стартапи, створені в «помірних» або «таких, що розвиваються» інноваційних країнах та/або регіонах; або
  • стартапи, очолювані жінками [3].

[1] Інновації у сфері високих технологій спрямовані на пошук конкретних рішень суспільних проблем шляхом глибокої взаємодії з найновішими науковими та технологічними досягненнями, а також на забезпечення глибокого впливу у цільових сферах застосування.

[2] Більше інформації в розділі «Start-up villages: a commitment to a long-term vision for rural areas».

[3] Стартапи, засновані або співзасновані жінками, які обіймають вищі керівні посади (головний виконавчий директор (CEO), головний технічний директор (CTO), головний науковий директор (CSO) або еквівалентні посади).

Більше інформації та податися на конкурс.