Конкурс «Демонстрація потенціалу природовідповідних рішень та Нового європейського Баугаузу для створення сталих, інклюзивних та стійких житлових просторів і спільнот» (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage)

Головна Новини Конкурси Конкурс «Демонстрація потенціалу природовідповідних рішень та Нового європейського Баугаузу для створення сталих, інклюзивних та стійких житлових просторів і спільнот» (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage)

Наступний конкурс за напрямом II «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» у кластері «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище», до другого етапу якого триває підготовка, – «Демонстрація потенціалу природовідповідних рішень та Нового європейського Баугаузу для створення сталих, інклюзивних та стійких житлових просторів і спільнот» (Demonstrating the potential of Nature-based Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities) HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage.

Відповідно до пріоритетів Європейського зеленого курсу та Cтратегії ЄС з адаптації до зміни клімату та прагнень ЄС щодо пом’якшення наслідків клімату до 2030 та 2050 років, успішні пропозиції підтримуватимуть розробку рішень, заснованих на природних процесах (Nature-based Solutions, NBS), що сприятимуть підвищенню стійкості та сталому, збалансованому та інклюзивному розвитку міських, приміських та сільських територій.

Загальна мета цієї теми та пов’язаних з нею науково-дослідницьких заходів полягає в тому, щоб використати основні цінності «Нового європейського баугаузу» (New European Bauhaus NEB) – сталість, інклюзивність та естетику – у природоорієнтованих рішеннях у світлі ширшої трансформації для створення більш стійкого, інклюзивного та життєздатного суспільства.

Очікується, що результати проєкту сприятимуть досягненню всіх наведених нижче очікуваних результатів:

  • трансдисциплінарна інтеграція NBS та NEB демонструється в різних контекстах, сприяючи трансформаційним змінам, необхідним для подолання кліматичної кризи та кризи біорізноманіття, та, спираючись на інклюзивність і плюралізм цінностей, підтримці знанням, культурного розмаїття та культурної спадщини;
  • високоякісні, багатофункціональні, спільно створені громадські простори, які підвищують стійкість, життєздатність і добробут громад завдяки поєднанню NBS та NEB з цифровими, соціальними та культурними інноваціями;
  • краще розуміння зв’язків між NBS та NEB і бачення шляхів для суміщення та інтеграції їх на місцях, будівлях, ландшафтах, промислових системах, політиці та громадах;
  • громади отримують вигоду від реалізації нового суспільного бачення, що включає сталість, стійкість, здоров’я, благополуччя та інклюзивність, на основі демонстрації поєднання NBS та NEB.

Детальніше тут