Конкурс «Демонстрація природних рішень для сталого управління водними ресурсами в умовах зміни клімату із особливою увагою на зменшення впливу екстремальних посух» (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-1-two-stage)

Головна Новини Конкурси Конкурс «Демонстрація природних рішень для сталого управління водними ресурсами в умовах зміни клімату із особливою увагою на зменшення впливу екстремальних посух» (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-1-two-stage)

«Демонстрація природних рішень для сталого управління водними ресурсами в умовах зміни клімату із особливою увагою на зменшення впливу екстремальних посух» (Demonstrating Nature-based Solutions for the sustainable management of water resources in a changing climate, with special attention to reducing the impacts of extreme droughts) HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-1-two-stage – ще один конкурс за напрямом II «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» у кластері «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище», до другого етапу якого триває підготовка.

Відповідно до пріоритетів Європейської зеленої угоди, зокрема Стратегії біорізноманіття ЄС на 2030 рік, а також Стратегії адаптації ЄС до змін клімату та прагнень ЄС щодо пом’якшення наслідків клімату до 2030 та 2050 років, успішні пропозиції підтримуватимуть розробку рішень, заснованих на природних процесах (Nature-based Solutions, NBS), які  сприятимуть сталому управлінню водними ресурсами в умовах зміни клімату, приділяючи особливу увагу зменшенню наслідків екстремальних посух.

Очікується, що результати проєкту сприятимуть досягненню всіх зазначених результатів:

  • економічно ефективні способи впровадження NBS у значних масштабах для інтегрованого управління водними ресурсами – готові до використання відповідними зацікавленими сторонами та широко тиражовані;
  • консолідовані докази внеску NBS у стале управління водними ресурсами та ефективність витрат і ресурсів, зокрема щодо зменшення впливу посух;
  • посилене впровадження політики ЄС, зокрема щодо управління водними ресурсами (Водна рамкова Директива, а також Директива про затоплення, де це доречно), адаптація до клімату (стаття 5 Європейського кліматичного права, стратегія ЄС щодо адаптації до зміни клімату), Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року та Стратегії ЄС із захисту ґрунтів на 2030 рік.

Детальніша інформація доступна за посиланням.