Можливості для вітчизняних дослідників та інноваторів: програми Європейського Союзу

Головна Новини Корисна інформація Можливості для вітчизняних дослідників та інноваторів: програми Європейського Союзу

✓ Програма «Горизонт Європа» на 2021-2027 роки із бюджетом 95,5 млрд євро, що спрямована, зокрема, на боротьбу зі зміною клімату, сприяє досягненню Цілей сталого розвитку ООН та підвищує конкурентоспроможність і зростання ЄС.

Програма сприяє співпраці та посилює вплив досліджень та інновацій у розробці, підтримці та впровадженні політик ЄС під час вирішення глобальних викликів, підтримує створення та краще розповсюдження передових знань і технологій.

Відкриті і майбутні конкурси у рамках Програми «Горизонт Європа».

 

✓ Програма «EU4Health», яку реалізує Європейська виконавча агенція з питань охорони здоров’я та цифрових технологій (HaDEA), з бюджетом у 5,3 млрд євро є четвертою і найбільшою серед програм ЄС у сфері охорони здоров’я з моменту запуску її в 2003 році.

HaDEA повідомляє про конкурси у межах проєктних пропозицій та конкурси на тендери.

 

✓ Програма LIFE на 2021-2027 роки сприяє перетворенню ЄС на кліматично нейтральне і стійке суспільство, підтримуючи реалізацію кліматичної політики ЄС в рамках «Зеленої угоди для Європи» і готуючи ЄС до кліматичних викликів у найближчі роки й десятиліття. Програма складається з чотирьох підпрограм: «Природа та біорізноманіття», «Циркулярна економіка та якість життя», «Пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація» і «Перехід до чистої енергії».

 

Програма досліджень і навчання «Євратом» (2021-2025) за допомогою прямих і непрямих дій здійснює такі ключові дослідницькі заходи у сферах: ядерна безпека, захищеність, радіоактивні відходи, поводження з відпрацьованим паливом, радіаційний захист, термоядерна енергетика.

Програма також розширює дослідження неенергетичних застосувань іонізуючого випромінювання, робить сильний акцент на розвитку навичок та компетенцій у ядерній галузі. Програма сприятиме покращенню освіти, підготовки кадрів та доступу до дослідницької інфраструктури, що дозволить Європі зберегти світове лідерство у сфері ядерної безпеки та поводження з відходами і досягти найвищого рівня захисту від радіації.

Крім того, Програма підтримує мобільність дослідників у ядерній галузі в рамках Програми «Горизонт Європа» у розрізі «Дій Марії Склодовської-Кюрі» (MSCA).

 

Програма «Цифрова Європа» (Digital Europe Programme) не вирішує проблеми ізольовано. Вона доповнює фінансування, доступне через інші програми ЄС, зокрема, «Горизонт Європа» (Horizon Europe) для досліджень та інновацій та «Об’єднуючи Європу» (Connecting Europe Facility) для цифрової інфраструктури, Фонд відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility), а також Структурні фонди (Structural funds). Вона є частиною довгострокового бюджету ЄС – Багаторічної фінансової програми на 2021-2027 роки.

 

Erasmus+ це Програма підтримки освітнього, професійного та особистого розвитку людей у сфері освіти, навчання, молоді та спорту. За останні 30 років вона допомогла змінити життя понад 10 мільйонам учасників і продовжує надавати можливості широкому колу осіб та організацій протягом наступного семирічного життєвого циклу (2021-2027).

 

✓ Європейський корпус солідарності (European Solidarity Corps) – це програма фінансування ЄС для молодих людей, які бажають долучитися до солідарної діяльності в різних сферах. Можливості варіюються від допомоги незахищеним верствам населення до гуманітарної допомоги, а також сприяння охороні здоров’я та захисту довкілля в ЄС та за його межами.