Інформація про відкриті конкурси в рамках 6 кластера «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси в рамках 6 кластера «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище»

«Офіс Горизонт Європа в Україні» продовжує інформувати про відкриті конкурси за 6 кластером «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище» у межах ІІ напряму «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» Рамкової програми «Горизонт Європа». Зокрема, є 34 конкурси з кінцевою датою подання заявки 18 вересня 2024 року.

 

 1. «Наука для громади – створення морської мережі даних громадської науки майбутнього для перевірки даних, що надходять з океану, та підвищення залученості» (Science for Community – Building the marine Citizen Science data network of the future to valorise data coming from the ocean and increase engagement) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-04

Деталі: https://salo.li/1368c37.

 

 1. «Наше блакитне майбутнє – спільне проєктування майбутнього бачення відновленого океану і системи водопостачання в ЄС до 2030 і 2050 років» (Our Blue Future – Co-designing a future vision of a restored ocean and water system in the EU by 2030 and 2050) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-05

Деталі: https://salo.li/fe87078.

 

 1. «Європейські блакитні парки – офшорні морські природоохоронні території» (European Blue Parks – Offshore marine protected areas) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-01

Деталі: https://salo.li/b0B6436.

 

 1. «Маяк басейну річки Дунай – охорона та відновлення ареалів мігруючих риб» (Danube river basin lighthouse – Protection and restoration of migratory fish habitats) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-02

Деталі: https://salo.li/9B58392.

 

 1. «Маяк для басейнів Атлантичного та Арктичного морів, маяк для басейну Середземного моря, маяк для басейну Балтійського та Північного морів – зменшення екологічного впливу рибальства на морські види і місця проживання» (Atlantic and Arctic sea basin lighthouse, Mediterranean Sea basin lighthouse, Baltic and North Sea basin lighthouse – Reducing the environmental impacts of fisheries on marine species and habitats) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-03

Деталі: https://salo.li/682D395.

 

 1. «Мобілізація інклюзивної участі в біосистемах та підтримка стратегії розширення циркулярної Європи на біо-основі спільного підприємства та її плану дій» (Mobilize inclusive participation in bio-based systems and supporting the CBE JU widening strategy and its action plan) HORIZON-JU-CBE-2024-CSA-02

Деталі: https://salo.li/703e784.

 

 1. «Нові форми співпраці в сільському господарстві та лісовому секторі» (New forms of cooperation in agriculture and the forest-based sector) HORIZON-JU-CBE-2024-CSA-01.

Деталі: https://salo.li/37cFa97.

 

 1. «Підтримка групи розгортання циркулярної Європи на біооснові спільного підприємства для первинних виробників» (Supporting the CBE JU Deployment Group on Primary Producers) HORIZON-JU-CBE-2024-CSA-03.

Деталі: https://salo.li/70c9Eeb.

 

 1. «Біоматеріали та продукти, що біорозкладаються для ґрунту» (Bio-based materials and products for biodegradable in-soil applications) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-01.

Деталі: https://salo.li/62fE2D1.

 

 1. «Розширення портфоліо комерційних розчинників на біооснові безпечних і стійких за дизайном (SSbD)» (Enlarging the portfolio of commercially produced bio-based SSbD solvents) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-03.

Деталі: https://salo.li/8119C82.

 

 1. «Біоланцюги вартості для валоризації стійкості олійних культур» (Bio-based value chains for valorisation of sustainable oil crops) HORIZON-JU-CBE-2024-IAFlag-01.

Деталі: https://salo.li/c3b5c69.

 

 1. «Біоорієнтована спеціальна платформа хімічних речовин шляхом економічно ефективного, сталого та ресурсоефективного перетворення біомаси» (Bio-based dedicated platform chemicals via cost-effective, sustainable and resource-efficient conversion of biomass) HORIZON-JU-CBE-2024-IAFlag-02.

Деталі: https://salo.li/CBfaBa4.

 

 1. «Біоланцюги вартості для валоризації стійкої природної сировини» (Bio-based value chains for valorisation of sustainable natural fibre feedstock) HORIZON-JU-CBE-2024-IAFlag-03.

Деталі: https://salo.li/1E6DD39.

 

 1. «Біотехнологічні шляхи отримання хімічних речовин / матеріалів на біологічній основі, що замінюють хімічні речовини / матеріали тваринного походження» (Biotech routes to obtain bio-based chemicals / materials replacing animal-derived ones) HORIZON-JU-CBE-2024-RIA-02.

Деталі: https://salo.li/A213EcF.

 

 1. «Покривні матеріали на біологічній основі з безпечним і стійким за дизайном (SSbD) для застосування у складних та / або екстремальних умовах» (SSbD bio-based coating materials for applications under demanding and/or extreme conditions) HORIZON-JU-CBE-2024-RIA-04.

Деталі: https://salo.li/219818c.

 

 1. «Стійкі біологічні альтернативи захисту рослин» (Sustainable, bio-based alternatives for crop protection) HORIZON-JU-CBE-2024-RIA-03.

Деталі: https://salo.li/feaD0EB.

 

 1. «Валоризація забрудненої / зараженої деревини з промислових відходів та після їх споживання» (Valorisation of polluted / contaminated wood from industrial and post-consumer waste streams) HORIZON-JU-CBE-2024-RIA-01.

Деталі: https://salo.li/5d71FB4.

 

 1. «Стійкі мікроводорості як сировина для інноваційних застосувань з доданою вартістю» (Sustainable micro-algae as feedstock for innovative, added-value applications) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-02.

Деталі: https://salo.li/5c9C688.

 

 1. «Інноваційні клеї та з’єднувальні речовини на біологічній основі для постійного прокату, що відповідають вимогам ринку» (Innovative bio-based adhesives and binders for circular products meeting market requirements) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-06.

Деталі: https://salo.li/DfCe7A2.

 

 1. «Кругові та з безпечним і стійким за дизайном (SSbD) біобудівельні матеріали з функціональними властивостями» (Circular and SSbD bio-based construction & building materials with functional properties) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-04.

Деталі: https://salo.li/e7fBf28.

 

 1. «Інноваційне перетворення біогенного газоподібного вуглецю в біохімічні речовини, інгредієнти, матеріали» (Innovative conversion of biogenic gaseous carbon into bio-based chemicals, ingredients, materials) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-07.

Деталі: https://salo.li/2608A54.

 

 1. «Вибіркове та стале спільне виробництво продукції ароматичних речовин, отриманих з лігніну (Selective and sustainable (co)-production of lignin-derived aromatics) HORIZON-JU-CBE-2024-IA-05.

Деталі: https://salo.li/A4D1d27.

 

 1. «Інноваційні харчові / кормові інгредієнти на біологічній основі» (Innovative bio-based food / feed ingredients) HORIZON-JU-CBE-2024-RIA-05.

Деталі: https://salo.li/166B56b.

 

 1. «Доведення доступних і дієвих рішень щодо адаптації до зміни клімату до відома регіонів та місцевих органів влади» (Bringing available and actionable solutions for climate adaptation to the knowledge of the regions and local authorities) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-01.

Деталі: https://salo.li/e994172.

 

 1. «Покращити розробку трансформаційних підходів та розбудовувати місцевий потенціал для впровадження наявних рішень, спрямованих на адаптацію до зміни клімату» (Improve design for transformative approaches and build local capacity for implementation of available solutions focused on climate adaptation) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-05.

Деталі: https://salo.li/B096a4a.

 

 1. «Демонстрація підходів до покращення банківської привабливості рішень за допомогою дизайну, враховуючи супутні вигоди (пом’якшення наслідків та адаптацію) для покращення потоків надходжень» (Demonstration of approaches to improve bankability of solutions by design, addressing the co-benefits (mitigation and adaptation) to improve revenues streams) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-06.

Деталі: https://salo.li/fbc0eb3.

 

 1. «Демонстрація рішень, спеціально розроблених для сільської місцевості та малих / середніх за чисельністю населення місцевих громад» (Demonstration of solutions specifically suited to rural areas and small / medium size population local communities) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-07.

Деталі: https://salo.li/f56494E.

 

 1. «Об’єднання національного рівня із залученням регіональних та місцевих рівнів (багаторівневе управління)» (Bringing together the national level with the engaged regional and local levels (multi-level governance) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-02.

Деталі: https://salo.li/871B858.

 

 1. «Дослідження комплексної взаємодії між кліматом та біорізноманіттям у напряму більш системних підходів та рішень» (Research the complex interplay between the climate and biodiversity crises towards more systemic approaches and solutions) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-04.

Деталі: https://salo.li/ad1E7C0.

 

 1. «Розробка та уточнення показників результатів для вимірювання прогресу щодо стійкості до змін клімату на національному, регіональному та місцевому рівнях, включаючи знання та відгуки, розроблені у рамках Місії» (Develop and refine outcome indicators to measure progress on climate resilience at national, regional and local levels, including knowledge and feedback developed from the Mission) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-03.

Деталі: https://salo.li/A859a4b.

 

 1. «Підтримка Коаліції прибережних міст, регіонів та островів для місії «Океан і водойми» (Support for the Coalition of waterfront cities, regions and islands for Mission Ocean and Waters) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-02.

Деталі: https://salo.li/D2809E8.

 

 1. «Дії на чолі з громадою для відновлення нашого океану, морів і водойм» (Community-led actions to restore our ocean, seas and waters) HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-01.

Деталі: https://salo.li/F401828.

 

 1. «Демонстрація підходів регіонів та місцевих органів влади, спрямованих на підвищення кліматичної стійкості найбільш вразливих соціальних груп (лише кліматична стійкість)» (Demonstration of approaches by regions and local authorities focused on increasing climate resilience of the most vulnerable social groups (just climate resilience) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-08.

Деталі: https://salo.li/37e7c74.

 

 1. «Системні та міжсекторні рішення щодо стійкості до клімату з урахуванням місцевих потреб регіонів та місцевих органів влади» (Systemic and cross-sectoral solutions for climate resilience, tailored to the local needs of regions and local authorities) HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-09.

Деталі: https://salo.li/36D39F2.