Інформація про відкриті конкурси за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» Програми «Горизонт Європа»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» Програми «Горизонт Європа»

Продовжуємо інформувати, що за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» ІІ напряму «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» у межах Програми «Горизонт Європа» відкриті 26 конкурсів із кінцевою датою подання заявки на участь – 18 квітня 2024 року.

 

 1. «Передові стійкі та безпечні технології попереднього оброблення для перероблення відпрацьованих акумуляторів (партнерство Batt4EU)» (Advanced sustainable and safe pre-processing technologies for End-of-Life (EoL) battery recycling (Batt4EU Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D2-01-01.

Деталі: http://surl.li/semhs

 

 1. «Сталі нелітієві акумулятори з європейськими ланцюгами поставок для стаціонарного зберігання (партнерство Batt4EU)» (Non-Li Sustainable Batteries with European Supply Chains for Stationary Storage (Batt4EU Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D2-01-02.

Деталі: http://surl.li/semvw

 

 1. «Розроблення технічних і бізнес-рішень для оптимізації циклічності, стійкості та сталості європейського ланцюжка створення вартості акумуляторів (Партнерство Batt4EU)» (Development of technical and business solutions to optimise the circularity, resilience, and sustainability of the European battery value chain (Batt4EU Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D2-01-03.

Деталі: http://surl.li/semzp

 

 1. «Нові енергетичні технології для кліматично нейтральної Європи» (Emerging energy technologies for a climate neutral Europe) HORIZON-CL5-2024-D2-01-04.

Деталі: http://surl.li/senaa

 

 1. «Сприяння розвитку платформи прискорення виробництва матеріалів для стійких акумуляторів (поєднання ШІ, біґ-дати, автономної робототехніки для синтезу, високопродуктивних випробувань)» (Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing)) HORIZON-CL5-2024-D2-01-05.

Деталі: http://surl.li/senek

 

 1. «Процеси реновації з низьким рівнем руйнування з використанням інтеграції збірних рішень для енергоефективних будівель» (Low-disruptive renovation processes using integration of prefabricated solutions for energy-efficient buildings) HORIZON-CL5-2024-D4-01-01.

Деталі: http://surl.li/senod

 

 1. «Інтелектуальні будівлі, готові до підключення до електромережі» (Smart grid-ready buildings) HORIZON-CL5-2024-D4-01-02.

Деталі: http://surl.li/semzd

 

 1. «Альтернативні системи опалення для ефективного, гнучкого та електрифікованого виробництва тепла в промисловості» (Alternative heating systems for efficient, flexible and electrified heat generation in industry) HORIZON-CL5-2024-D4-01-03.

Деталі: http://surl.li/semil

 

 1. «Розумні, недорогі повсюдні стаціонарні повільні зарядки і двонаправлені рішення, що синергічно працюють з електромережею для масового розгортання електромобілів (партнерство 2ZERO)» (Smart, low-cost pervasive stationary slow charging and bi-directional solutions synergic with the grid for EV mass deployment (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-01.

Деталі: http://surl.li/semzt

 

 1. «Інтеграція та випробування електричних силових агрегатів наступного покоління після 800 В (партнерство 2ZERO)» (Integration and testing of next generation post-800V electric powertrains (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-02.

Деталі: http://surl.li/senmd

 

 1. «Інтеграція передових акумуляторних систем для транспортних засобів наступного покоління (партнерство 2ZERO)» (Advanced battery system integration for next generation vehicles (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-03.

Деталі: http://surl.li/semfh

 

 1. «Інтегровані гнучкі багатоточкові мегаватні системи зарядки для розгортання масових електричних вантажівок (партнерство 2ZERO)» (Integrated flexible multipoint megawatt charging systems for electric truckmass deployment (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-04.

Деталі: http://surl.li/senli

 

 1. «Передові цифрові інструменти розробки для прискорення розробки програмно-конфігурованих транспортних засобів, що забезпечують мобільність з нульовим рівнем викидів (партнерство 2ZERO)» (Advanced digital development tools to accelerate the development of software defined vehicles that enable zero-emission mobility (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-05.

Деталі: http://surl.li/semgd

 

 1. «Нові конструкції, форми, функціональні можливості легких комерційних транспортних засобів (партнерство 2ZERO)» (New designs, shapes, functionalities of Light Commercial Vehicles (2ZERO Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-06.

Деталі: http://surl.li/senor

 

 1. «Прискорення розвитку кліматично нейтральної авіації, мінімізація викидів, не пов’язаних з викидами CO2» (Accelerating climate neutral aviation, minimising non-CO2 emissions) HORIZON-CL5-2024-D5-01-07.

Деталі: http://surl.li/sembw

 

 1. «Конкурентоспроможність і цифрова трансформація в авіації – подальший розвиток композитних авіаційних конструкцій» (Competitiveness and digital transformation in aviation – advancing further composite aerostructures) HORIZON-CL5-2024-D5-01-08.

Деталі: http://surl.li/semka

 

 1. «Моніторинг впливу досліджень та інновацій в авіації ЄС» (Impact monitoring of EU Aviation R&I) HORIZON-CL5-2024-D5-01-09.

Деталі: http://surl.li/seniy

 

 1. «На шляху до літального випробувального стенду для досягнення європейського лідерства в авіації» (Towards a flying testbed for European leadership in aviation) HORIZON-CL5-2024-D5-01-10.

Деталі: http://surl.li/senot

 

 1. «Створення високовольтних, легких та ефективних електричних силових агрегатів для сталого водного транспорту (партнерство ZEWT)» (Achieving high voltage, low weight, efficient electric powertrains for sustainable waterborne transport (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-11.

Деталі: http://surl.li/semdt

 

 1. «Поєднання найсучасніших технологій скорочення викидів і підвищення ефективності при проєктуванні та модернізації суден для сприяння досягненню мети пакету «Fit for 55» до 2030 року (партнерство ZEWT)» (Combining state-of-the-art emission reduction and efficiency improvement technologies in ship design and retrofitting for contributing to the «Fit for 55» package objective by 2030 (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-12.

Деталі: http://surl.li/semjx

 

 1. «Демонстрація технологій для мінімізації підводного шуму, що генерується водним транспортом (партнерство ZEWT)» (Demonstration of Technologies to minimise underwater noise generated by waterborne transport (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-13.

Деталі: http://surl.li/semnh

 

 1. «Демонстрація ефективних електромереж постійного струму на водному транспорті для великих суден (партнерство ZEWT)» (Demonstrating efficient fully DC electric grids within waterborne transport for large ship applications (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-14.

Деталі: http://surl.li/semmm

 

 1. «Передова цифровізація та моделювання з використанням експлуатаційних та інших даних для підтримки водного транспорту з нульовим рівнем викидів (партнерство ZEWT)» (Advanced digitalisation and modelling utilizing operational and other data to support zero emission waterborne transport (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-15.

Деталі: http://surl.li/semgy

 

 1. «Структурування сектору водного транспорту, в тому числі шляхом зміни бізнес- та промислових моделей з метою досягнення комерційного водного транспорту з нульовим рівнем викидів (партнерство ZEWT)» (Structuring the Waterborne transport sector, including through changed business and industrial models in order to achieve commercial zero-emission waterborne transport (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-16.

Деталі: http://surl.li/senob

 

 1. «Координація та підтримка спільної діяльності держав-членів та асоційованих країн на шляху до досягнення цілей партнерства «Водний транспорт з нульовим рівнем викидів» (партнерство ZEWT)» (Coordinating and supporting the combined activities of member and associated states towards the objectives of the Zero Emission Waterborne Transport partnership (ZEWT Partnership)) HORIZON-CL5-2024-D5-01-17.

Деталі: http://surl.li/semkk

 

 1. «Оцінка викидів забруднювальних речовин від низьковуглецевих видів палива у великовантажній, авіаційній та морській галузях» (Assessment of air pollutant emissions from low-carbon fuels in the heavy-duty, aviation, and maritime sectors) HORIZON-CL5-2024-D5-01-18.

Деталі: http://surl.li/semiy