Інформація про відкриті конкурси за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» Програми «Горизонт Європа»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» Програми «Горизонт Європа»

Інформуємо, що за 5 кластером «Клімат, енергетика та мобільність» ІІ напряму «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» у межах Програми «Горизонт Європа» відкриті 20 конкурсів із кінцевою датою подання заявки на участь – 17 квітня 2024 року.

 1. «Інноваційні протонопровідні керамічні електролізні комірки та стеки для виробництва водню за проміжної температури» (Innovative proton conducting ceramic electrolysis cells and stacks for intermediate temperature hydrogen production) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-01.

Деталі: http://surl.li/senkx

 

 1. «Удосконалені аніонообмінні мембранні електролізери для дешевого виробництва водню для застосувань у діапазоні високих потужностей» (Advanced anion exchange membrane electrolysers for low-cost hydrogen production for high power range applications) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-02.

Деталі: http://surl.li/semep

 

 1. «Розроблення інноваційних технологій для прямого електролізу морської води» (Development of innovative technologies for direct seawater electrolysis) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-03.

Деталі: http://surl.li/semsn

 

 1. «Розроблення та впровадження інструментів онлайн-моніторингу та діагностики електролізерів» (Development and implementation of online monitoring and diagnostic tools for electrolysers) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-04.

Деталі: http://surl.li/semts

 

 1. «Виробництво водню та інтеграція в енергоємні або спеціалізовані хімічні галузі в рамках кругового підходу для максимізації загальної ефективності процесу та утилізації речовин» (Hydrogen production and integration in energy-intensive or specialty chemical industries in a circular approach to maximise total process efficiency and substance utilisation) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-05.

Деталі: http://surl.li/senhk

 

 1. «Дослідження мікробної взаємодії для підземного зберігання водню в пористих середовищах» (Investigation of microbial interaction for underground hydrogen porous media storage) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-01.

Деталі: http://surl.li/senmo

 

 1. «Нові великомасштабні наземні рішення для оптимізації постачання водню відповідно до попиту» (Novel large-scale aboveground storage solutions for demand-optimised supply of hydrogen) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-02.

Деталі: http://surl.li/semwm

 

 1. «Демонстрація систем очищення та розділення водню для відновлюваних водневмісних потоків у промисловому застосуванні» (Demonstration of hydrogen purification and separation systems for renewable hydrogen-containing streams in industrial applications) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-03.

Деталі: http://surl.li/semnz

 

 1. «Демонстрація інноваційних рішень для високопродуктивних, надійних, гнучких і стійких технологій стиснення водню в комерційних цілях» (Demonstration of innovative solutions for high-capacity, reliable, flexible, and sustainable hydrogen compression technologies in commercial applications) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-04.

Деталі: http://surl.li/semoj

 

 1. «Демонстрація та розгортання багатоцільових водневих заправних станцій, що поєднують дорожнє та аеропортове, залізничне та/або портове застосування» (Demonstration and deployment of multi-purpose Hydrogen Refuelling Stations combining road and airport, railway, and/or harbour applications) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-05.

Деталі: http://surl.li/semmw

 

 1. «Збалансованість компонентів, архітектури та стратегій експлуатації установок для підвищення ефективності та терміну служби систем PEMFC» (Balance of plant components, architectures and operation strategies for improved PEMFC system efficiency and lifetime) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-01.

Деталі: http://surl.li/semjg

 

 1. «Розширення збалансованості компонентів обладнання для ефективного застосування у важких умовах експлуатації» (Scaling-up Balance of Plant components for efficient high power heavy duty applications) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-02.

Деталі: http://surl.li/semxs

 

 1. «Наступне покоління бортових сховищ для морських застосувань, що працюють на водні» (Next generation on-board storage solutions for hydrogen-powered maritime applications) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-03.

Деталі: http://surl.li/semvj

 

 1. «Демонстрація внутрішнього або каботажного судноплавства на водневих паливних елементах» (Demonstration of hydrogen fuel cell-powered inland or short sea shipping) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-04.

Деталі: http://surl.li/semnr

 

 1. «Портативні паливні елементи для резервного живлення під час стихійних лих для живлення критично важливих об’єктів інфраструктури» (Portable fuel cells for backup power during natural disasters to power critical infrastructures) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-01.

Деталі: http://surl.li/semxi

 

 1. «Покращена характеристика, прогнозування та оптимізація стабілізації полум’я при спалюванні попередньо змішаного водню під високим тиском в умовах газової турбіни» (Improved characterisation, prediction and optimisation of flame stabilisation in high-pressure premixed hydrogen combustion at gas-turbine conditions) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-02.

Деталі: http://surl.li/senjz

 

 1. «Керівні принципи для систем сталого проєктування по всьому водневому ланцюжку створення вартості» (Guidelines for sustainable-by-design systems across the hydrogen value chain) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-01.

Деталі: http://surl.li/senez

 

 1. «Розроблення нефторованих компонентів для паливних елементів та електролізерів» (Development of non-fluorinated components for fuel cells and electrolysers) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-02.

Деталі: http://surl.li/semyn

 

 1. «Великомасштабна воднева долина» (Large-scale Hydrogen Valley) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-01.

Деталі: http://surl.li/sennk

 

 1. «Малогабаритна воднева долина» (Small-scale Hydrogen Valley) HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-02.

Деталі: http://surl.li/semyp