Інформація про відкриті конкурси за програмним компонентом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси за програмним компонентом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

«Офіс Горизонт Європа в Україні» інформує, що за програмним компонентом «Дії Марії Склодовської-Кюрі» в межах Рамкової програми «Горизонт Європа» є 3 відкриті конкурси з кінцевими термінами подання заявок на участь 03, 11 та 26 вересня 2024 року.

  1. Відкритий конкурс за спеціальним типом фінансування «Зворотній зв’язок з політикою» в рамках «Дії Марії Склодовської-Кюрі» (MSCA Feedback To Policy 2024) HORIZON-MSCA-2024-FTP-01-01.

Конкурс відкрито для всіх бенефіціарів та дослідників MSCA на платформі EU F&T Portal 25 квітня 2024 року. Кінцева дата подання заявок – 03 вересня 2024 року.

Цілі проєкту: Європейською комісією започатковано нову ініціативу з координації та використання внеску програм «Горизонт 2020» і «Горизонт Європа» в частині програмного компонента MSCA у функціонуванні місій ЄС. Посилюючи взаємодію між зацікавленими сторонами й оцінюючи вплив проєкту, планується посилити процеси зворотного зв’язку з політикою та максимізувати вплив MSCA на формування європейської політики загалом, а також національних політик.

Метою проєкту є аналіз внеску програмного компонента MSCA у діяльність місій ЄС, розвиток навичок дослідників та міжсекторальну співпрацю. Буде визначено найкращі практики, консолідовано навчальні матеріали та надано рекомендації щодо посилення впливу в тематичних і міжсекторальних пріоритетах.

Очікувані результати: напрацювання та поширення аналітичних звітів та проведення заходів для зацікавлених сторін з метою сприяння налагодженню зв’язків та формуванню стратегічних ідей для розвитку інновацій.

Детальна інформація про умови конкурсу та очікувані результати – за посиланням.

 

  1. Відкритий конкурс за типом фінансування «Постдокторські стипендії» в рамках «Дії Марії Склодовської-Кюрі» (MSCA Postdoctoral Fellowships 2024) HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01.

Конкурс відкрито 23 квітня 2024 року з кінцевою датою подання заявок на участь 11 вересня 2024 року.

Цілі проєкту:

  • вдосконалення вмінь та навичок: можливість розширити набір дослідницьких навичок та навичок, які можна передавати, що сприятиме працевлаштуванню та кар’єрним перспективам як в академічних колах, так і за їх межами;
  • міжнародний досвід: можливість ознайомитись із міжнародним, міжгалузевим та міждисциплінарним досвідом, формуючи нове мислення та підходи до науково-дослідницької роботи;
  • нетворкінг: можливість розширити свою мережу та комунікаційні можливості з колегами-науковцями та громадськістю, посилюючи вплив власних досліджень та інновацій;
  • для організацій-учасниць: можливість зміцнити свій потенціал у сфері досліджень та розробок, одночасно підвищуючи якість та сталість навчання дослідницьким навичкам; підвищити свою міжнародну популярність та репутацію.

Стипендії доступні для дослідників з усього світу, з можливістю стажування в Європі або інших країнах світу. Також надається підтримка відрядженням та стажуванням у неакадемічному секторі, що відкриває додаткові можливості для розвитку кар’єри дослідника.

Детальна інформація – тут.

 

  1. Відкритий конкурс за типом фінансування «Співфінансування» в рамках «Дії Марії Склодовської-Кюрі» (MSCA COFUND 2024) HORIZON-MSCA-2024-COFUND-01-01.

23 квітня 2024 року на платформі EU F&T Portal відкрито прийом заявок на отримання співфінансування докторських та постдокторських програм, спрямованих на розвиток людських ресурсів у сфері досліджень та інновацій. Кінцева дата подання заявок – 26 вересня 2024 року.

Для здобувачів ступеня доктора філософії: навчальні заходи, спрямовані на розширення навичок і компетенцій, які допоможуть дослідникам на ранньому етапі своєї кар’єри розвинути свої знання та вміння. Під час роботи над докторською дисертацією передбачена можливість отримання міжнародного, міждисциплінарного та міжгалузевого досвіду.

Для постдокторських дослідників: передбачена участь в індивідуальних стипендіальних програмах поглибленого дослідницького розвитку.

Для організацій-учасниць: передбачена можливість покращити якість та сталість підготовки дослідницьких кадрів, а також підвищити свою впізнаваність та репутацію на міжнародному рівні.

Деталі – за посиланням.