Інформація про відкриті конкурси за програмним компонентом «Європейські інноваційні екосистеми»

Головна Новини Конкурси Інформація про відкриті конкурси за програмним компонентом «Європейські інноваційні екосистеми»

«Офіс Горизонт Європа в Україні» інформує, що за компонентом «Європейські інноваційні екосистеми» ІІІ напряму «Інноваційна Європа» Програми «Горизонт Європа» відкриті два конкурси з кінцевим терміном подання заявок для участі – 19 вересня 2024 року.

 1. «Розширення співпраці між наукою та бізнесом» (Expanding Academia-Enterprise Collaborations) HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01.

Очікується, що результати проєкту сприятимуть досягненню не менше чотирьох результатів із наведених нижче:

 • покращення інтеграції науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, професійних (професійно-технічних) закладів та інших подібних організацій до інноваційних екосистем Європи шляхом встановлення кращих зв’язків зі стартапами та мережами стартапів, акселераторами та інкубаторами, бізнес-ангелами та спільнотами інвесторів;
 • покращення потоків знань, навичок і талантів між навчальними закладами та іншими учасниками інноваційних екосистем на різних рівнях розвитку, в тому числі у сфері високих технологій відповідно до Нового європейського інноваційного порядку денного;
 • покращення навичок усіх залучених учасників екосистеми для підвищення інноваційного потенціалу, міжгалузевої мобільності та ринкового освоєння нових технологій; цільовими є навички, необхідні та відповідні до потреб інновацій та ринку праці щодо цифрових, зелених та підприємницьких навичок, навичок нетворкінгу, прийняття ризиків, зокрема у сфері високих технологій;
 • покращення доступу навчальних закладів до високоякісного дистанційного тестування, валідації та масштабування інновацій, що надаються науково-дослідними та технологічними інфраструктурами по всьому ЄС;
 • підвищення компетентності студентів, випускників, дослідників та інших виконавців щодо запуску, управління та керівництва успішними й прибутковими стартапами, в тому числі у сфері високих технологій;
 • збільшення доступності місцевих талантів, які володіють навичками підтримки розвитку бізнесу та цифровізації;
 • посилення підприємницької активності в розвитку інноваційних екосистем, їх масштабування та взаємозв’язку по всьому ЄС з підтримкою громадських та місцевих ініціатив з метою створення інноваційних рішень для поточних та майбутніх викликів;
 • посилення взаємодії та зв’язків з іншими учасниками екосистеми (наприклад, іншими освітніми установами, офісами трансферу технологій, науково-дослідними та технологічними організаціями, місцевими та регіональними підприємствами, приватними компаніями, стартапами, компаніями на ранніх стадіях розвитку, акселераторами, інкубаторами тощо) в регіонах та між регіонами;
 • підвищення рівня працевлаштування молоді та дотримання гендерного балансу у співпраці.

Дізнатися більше та податися на конкурс можна за посиланням

 

 1. «Схема взаємного навчання та підтримки національних і регіональних інноваційних програм» (Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes) HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02.

Очікується, що результати проєкту сприятимуть досягненню щонайменше чотирьох результатів серед наведених нижче:

 • зменшення фрагментації інноваційних екосистем та національних/регіональних схем підтримки стартапів;
 • посилення співпраці, навчання та обміну знаннями між національними та регіональними державними органами та агенціями з підтримки інновацій з метою забезпечення відповідності їхніх схем фінансування інновацій до вимог сертифікації Plug-in для 2-го етапу EIC Accelerator;
 • вдосконалення існуючих та/або створення нових національних та регіональних програм фінансування інновацій, критерії яких відповідають вимогам сертифікації за схемою Plug-in;
 • учасники інноваційної екосистеми добре проінформовані про використання, вимоги та доступ до схеми Plug-in, зокрема стартапи та малі і середні підприємства (МСП);
 • більш однорідний, рівний та узгоджений підхід до оцінювання проєктів у рамках національних та регіональних схем підтримки;
 • посилення співпраці між національними та регіональними органами державної влади, у співпраці між установами,МСП та стартапами, особливо між інноваційними «лідерами»/«сильними» інноваторами та «помірними»/«новими» країнами-інноваторами;
 • стабільний потік високоякісних проєктів до 2-го етапу EIC Accelerator.

Дізнатися більше та податися на конкурс можна тут.