Інформуємо про відкриті конкурси в межах програмного компонента «Реформування та вдосконалення європейської системи досліджень та інновацій»

Головна Новини Конкурси Інформуємо про відкриті конкурси в межах програмного компонента «Реформування та вдосконалення європейської системи досліджень та інновацій»

Нагадуємо, що станом на сьогодні за програмним компонентом «Реформування та вдосконалення європейської системи досліджень та інновацій» відкриті 10 конкурсів із кінцевим терміном подання заявок – 12 березня 2024 року.

  1. Співпраця на програмному рівні між національними розробниками політики у сфері досліджень та інновацій (Programme level collaboration between national R&I policy-makers) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-01.
  2. Підтримка професіоналізації менеджменту наукових досліджень (Support for the professionalisation of research management) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-03.
  3. Посилення навичок дослідників для кращої кар’єри – використання Європейської рамки компетенцій для дослідників (Strengthening researchers’ skills for better careers – leveraging the European Competence Framework for Researchers) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-04.
  4. Експерименти та обмін передовим досвідом для створення цінності (Experimentation and exchange of good practices for value creation) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-05.
  5. Розбудова потенціалу з управління правами інтелектуальної власності (ІР) для підтримки відкритої науки (Capacity building on Intellectual Property (IP) management to support open science) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07.
  6. Глобальна співпраця у сфері некомерційних публікацій відкритого доступу (Global cooperation in not-for-profit open access publishing) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08.
  7. Підтримка розробки та впровадження політик і практик для відтворюваності наукових результатів (Support to the development and implementation of policies and practices for reproducibility of scientific results) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09.
  8. Координація політики для підтримки всіх аспектів інклюзивних планів і політики гендерної рівності в ERA (Policy coordination to support all aspects of inclusive Gender Equality Plans and policies in the ERA) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10.
  9. Підтримка імплементації інклюзивних планів гендерної рівності (Support to the implementation of inclusive gender equality plans) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11.
  10. Наступне покоління ШІ та людської поведінки: просування етичного підходу (Next generation AI and Human Behaviour: promoting an ethical approach) HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-12.