Конкурс «Від силосування до різноманіття – невеликі демонстраційні біотехнологічні пілотні проєкти» (HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-6-two-stage)

Головна Новини Конкурси Конкурс «Від силосування до різноманіття – невеликі демонстраційні біотехнологічні пілотні проєкти» (HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-6-two-stage)

Продовжуємо інформувати про те, що триває підготовка до другого етапу конкурсів за напрямом II «Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність» у кластері «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище».

Конкурс «Від силосування до різноманіття – невеликі демонстраційні біотехнологічні пілотні проєкти» (From silos to diversity – small-scale bio-based demonstration pilots) HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-6-two-stage.

Ця тема підтримує біоекономічну стратегію та спільну аграрну політику (САП) шляхом просування нових бізнес-моделей для «зеленого переходу» відповідно до цілей Європейського зеленого курсу.

Очікується, що результати проєкту сприятимуть досягненню всіх наведених нижче результатів: 

  • демонстрація відтворюваних і масштабованих інноваційних біоекономічно орієнтованих виробничих і бізнес-моделей за активної участі первинних виробників;
  • поглиблення знань та поінформованості щодо наявності сировини та технологічних можливостей для кращого використання недовикористаної біомаси, залишків та потоків відходів сільського та лісового господарства;
  • покращення інноваційного потенціалу та розширення асортименту продукції в секторах первинного виробництва та МСП;
  • розроблення нових матеріалів, продуктів та послуг зі значно меншим впливом на довкілля та вищою цінністю;
  • кліматично нейтральний земельний сектор до 2035 року та кліматично нейтральна економіка до 2050 року;
  • диверсифікація та збільшення доходів від сільського господарства (органічне та традиційне землеробство);
  • створення платформи зацікавлених сторін для обміну прикладами найкращих практик та просування нових бізнес-моделей у секторах первинного виробництва;
  • сприяння впровадженню заходів, пов’язаних з біоекономікою, у новій САП, а також надання консультацій та технічних рекомендацій державам-членам.

Деталі – за посиланням.