«Офіс Горизонт Європа в Україні» розвиває українсько-німецьку співпрацю: участь у конференції з питань програм подвійних дипломів

Головна Новини Події «Офіс Горизонт Європа в Україні» розвиває українсько-німецьку співпрацю: участь у конференції з питань програм подвійних дипломів

30 квітня керівник «Офісу Горизонт Європа в Україні» Ігор Таранов узяв участь в українсько-баварській конференції з питань програм подвійних дипломів (Ukrainian-Bavarian Conference on Double Degree Programs). Секція «Економічні та юридичні науки» була присвячена підсумкам року, напрацюванням і досягненням учасників, які успішно реалізують програму подвійних дипломів між європейськими закладами вищої освіти, що значно сприяє міжнародній співпраці, зокрема й українсько-німецькій.

Ігор Таранов презентував Програму «Горизонт Європа» як можливість для спільних українсько-німецьких проєктів. Він розповів про можливості фінансування в рамках Програми «Горизонт Європа», зокрема Hop On Facility, а також ініціативи MSCA4Ukraine, ERC4Ukraine та EIC4Ukraine. Під час своєї доповіді керівник Офісу підкреслив, що участь у Програмі сприяє українсько-німецькому співробітництву.

Серед спікерів також були представники закладів вищої освіти країн Європи з презентаціями про реалізацію програми подвійних дипломів між фінансовими факультетами КНУ ім. Т. Шевченка та Північного університету в Норвегії, між університетом імені Фрідріха-Александра в Ерланген-Нюрнбергу та Белградським університетом у Сербії.

Усі, хто долучився до заходу, ділилися своїм прогресом у створенні програми подвійних дипломів або іншого типу співпраці та виконаній роботі протягом звітного періоду від травня 2023 року до сьогодні.

Загалом українсько-баварська конференція з питань програм подвійних дипломів складається з декількох частин. Секції «Гуманітарні та соціальні науки» і «Технічні та природничі науки» відбудуться 13 і 14 травня відповідно.